Δήμος Σιντικής : Κοίτα να μαθαίνεις …Άκυρη η συγκρότηση των ΔΣ των νομικών προσώπων

-λήψης-16-1.jpg

Άκυρη είναι σύμφωνα με τον κ Σωτήρη Αβράμη μέλος της παράταξης του Ζήση Λούγγου η συγκρότηση των ΔΣ των νομικών προσώπων του δήμου .Αφού όπως ισχυρίζεται δεν τηρήθηκε το άρθρο 6 του Ν 4623/19 για την συμμετοχή κατά 2/5 των λοιπών παρατάξεων της αντιπολίτευσης !!!!.

Μάλιστα όπως ανακοίνωσε ο κ Λ΄ούγγος έχει κατατεθεί ένσταση κατά της απόφασης στην αποκεντρωμένη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο Κ ΑΒΡΑΜΗΣ 

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο ορίσθηκαν τα μέλη των ΔΣ των νομικών προσώπων του δήμου .
Σε καμία περίπτωση, όπου έπρεπε, δεν τηρήθηκε το άρθρο 6 του Ν 4623/19 για την συμμετοχή κατά 2/5 των λοιπών παρατάξεων της αντιπολίτευσης !!!!
Και το ωραίο ….. ο Δήμαρχος επίπληττε την αντιπολίτευση για μη γνώση του νόμου !!!!!

Άντε πάλι από την αρχή !!!

Άρθρο 6
Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων τους
1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top