ΔΑΟΚ Σερρών : Οδηγίες για τους αμπελουργούς

-λήψης-7.jpg

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, υπενθυμίζει στους παραγωγούς της Π.Ε. Σερρών ότι

οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσής τους, αμέσως μετά τον τρύγο και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019. Μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δηλώσεων συγκομιδής (30 Νοεμβρίου), η εφαρμογή κλειδώνει και δεν είναι δυνατή η εισαγωγή νέων στοιχείων ή η τροποποίηση των υποβληθέντων, παρά μόνο από την αντίστοιχη Δ.Α.Ο.Κ και κατόπιν αιτήσεως του παραγωγού. 

 1. 1. Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που υποβάλλουν.

     Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:

Oι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρέμμα αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

     Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής :

 1. Oι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.
 2. Οι αμπελουργοί/οινοποιοί οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (υποβάλλουν δήλωση παραγωγής).
 • Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό. (υποβάλλουν δήλωση παραγωγής).
 1. Οι αμπελουργοί που παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της σταφυλοπαραγωγής προς χυμοποίηση. Οι εν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει να επιλέξουν στη δήλωση συγκομιδής, στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ», τον όρο «ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ».

Σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής, οι παραγωγοί υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο (π.χ. ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο- αναδιάρθρωση, οικονομικοί λόγοι, ανωτέρα βία).

Με την ένδειξη «Οινοποίηση από τον Δηλούντα» η ανώτερη ποσότητα σταφυλιών που μπορεί να δηλωθεί ότι προορίζεται για ιδιοκατανάλωση είναι αυτή που αντιστοιχεί σε 1000 λίτρα οίνου, δηλαδή σε 1700 κιλά σταφυλιών. Στην περίπτωση που η ποσότητα σταφυλιών που συγκομίζεται είναι μεγαλύτερη από 1700 κιλά, θα πρέπει να προκύπτει από την Δήλωση Συγκομιδής η πώληση της επιπλέον ποσότητας σε οινοποιείο ή η παράδοσή της σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η επιστροφή της με τη μορφή τελικού προϊόντος στους ίδιους, οπότε οι αμπελοκαλλιεργητές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν, επιπλέον της Δήλωσης Συγκομιδής και Δήλωση Παραγωγής.

 1.           Οι υπόχρεοι για τη δήλωση συγκομιδής που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω, αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων), για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.

Επιπλέον, τα αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής έως και πέντε (5) αμπελοοινικές περιόδους θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω του μητρώου, για τον χαρακτηρισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρ. 1 του στοιχείου δ) του Καν. (ΕΕ) 2018/273 ως «εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση», δηλαδή ως αμπελουργική έκταση στην οποία δεν εκτελούνται πλέον τακτικές καλλιεργητικές εργασίες με σκοπό τη λήψη εμπορεύσιμου προϊόντος, και της οποίας η εκρίζωση έχει ως αποτέλεσμα να μην δικαιούται ο παραγωγός να λάβει άδεια για αναφύτευση (άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013).

 1. Οι παραγωγοί για να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής πρέπει:
 • Να έχουν σωστό (επικαιροποιημένο) αντίγραφο του αμπελουργικού μητρώου.
 • Να έχουν εγγραφεί στην σελίδα ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ:
http://e-services.minagric.gr/

και να έχουν παραλάβει τους σχετικούς κωδικούς (username και password).

 • Για να ισχύει η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής και στην συνέχεια η εκτύπωση της, θα πρέπει να γίνει η ¨Οριστικοποίηση¨ της. Εάν ο αμπελοκαλλιεργητής διαπιστώσει κάποιο λάθος μετά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση της δήλωσης, έχει την δυνατότητα να υποβάλει αίτηση διόρθωσης στα γραφεία της ΔΑΟΚ Σερρών.
 • Για τηλεφωνική υποστήριξη στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών μπορούν να καλέσουν 1540 και 210 – 2124000.
 • Επισυνάπτονται αναλυτικές οπτικοποιημένες οδηγίες, για την όλη διαδικασία.

      Όπως προαναφέρθηκε, η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης συγκομιδής είναι αποκλειστική ευθύνη των παραγωγών. Η υπηρεσία μας θα βοηθήσει στην σχετική διαδικασία, παρέχοντας πληροφορίες και οδηγίες, είτε τηλεφωνικά είτε σε όσους αμπελουργούς προσέλθουν στα γραφεία μας. Αρμόδιος γεωπόνος μας ο Κοσμάς  Τζουβάρας, στο γραφείο 10 – τηλέφωνο  23213 – 55220.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top