ΠΈ Σερρών : Εργασίες αποκατάστασης σε τμήματα του οδικού δικτύου

-λήψης-7-1.jpg

Σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση βατότητας στα οδικά τμήματα Στρυμονικό –όρια Ν.Θεσσαλονίκης και Θερμών-όρια Ν.Θεσσαλονίκης» υπέγραψε την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 235.000,00 ευρώ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών ΚΑΠ έτους 2018, ενώ ανάδοχος υλοποίησης του έργου αναδείχθηκε από τον σχετικό διαγωνισμό ο εργολήπτης δημοσίων έργων κ. Νικόλαος Χατζηαναστασιάδης. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες και αφορά σε επεμβάσεις που θα γίνουν σε τμήματα του προαναφερθέντος οδικού δικτύου, συνολικού μήκους 28,80 χιλιομέτρων,.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής: 

  • Επισκευή συντήρηση τμημάτων του οδοστρώματος που παρουσιάζουν τοπικές φθορές, η επούλωση λάκκων, παραμορφώσεων, ρηγματώσεων & καθιζήσεων. 
  • Αποκατάσταση ερεισμάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο.
  • Αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών και τάφρων, όπου κρίνεται απαραίτητο
  • Καθαρισμός των ερεισμάτων, των οχετών και των τάφρων (κοπή αυτοφυών δέντρων, χόρτων κ.λπ.).
  • Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, όπου κρίνεται απαραίτητο.
  • Επισκευή, τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων τεχνικών, όπου έχουν καταστραφεί.
  • Οριζόντια (διαγράμμιση) και κατακόρυφη (πινακίδες επί στύλων) σήμανση της οδού.

Ο ανάδοχος του έργου κ. Χατζηαναστασιάδης διαβεβαίωσε τον Αντιπεριφερειάρχη ότι  οι εργασίες θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, υπό την επίβλεψη της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top