Δήμος Σερρών : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

dsserrwn190921.jpg

Συνεδριάζει στις 23 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου,το δημοτικό συμβούλιο Σερρών

Τα βθέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στη Γενική Συνέλευση Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.


ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή αντιπροσώπων στο Δ/κό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δ/κό Συμβούλιο της εταιρείας ¨Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. ΟΤΑ¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 4ο: α) Αναβίωση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κτηματικής Αξιοποίησης Δήμου Σερρών – ΔΑΕΚΑΣ,
β) ορισμός μελών προσωρινού Δ/κού Συμβουλίου,
γ) ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών, προέδρων και αντιπροέδρων Δ/κών Συμβουλίων των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών:
α) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών και
β) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ Σιαμάγκας Δ.

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση συστατικών πράξεων:
α) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών με την επωνυμία
Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,
β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών με την επωνυμία Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών (ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.),
γ) του Ν.Π. με την επωνυμία Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών (ΟΠΑΚΠΑ)
και
δ) της ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 7ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 για την υπηρεσία ¨Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των διαδικασιών για τον καθορισμό τιμής μονάδος για την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα στις περιοχές των πράξεων εφαρμογής του Δήμου Σερρών¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 11α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όλων των Δ/νσεων και των αυτοτελών τμημάτων του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός – συγκρότηση νέας επιτροπής διαχείρισης της δομής παροχής συσσιτίου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: ¨Δομή παροχής βασικών αγαθών: Παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σερρών¨.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ. και Πάνου Σ.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός Δημ. Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 11ο: Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Σερρών και έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της.
Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 96/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. περί ¨Αποζημίωσης του Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση αποφάσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ:
α) αρ. 74/2019 με θέμα: ¨Αίτημα στον Δήμο Σερρών παραχώρησης προς χρήση αυτοκινήτου για τις ανάγκες της δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ¨,
β) αρ. 77/2019 με θέμα: ¨Αποδοχή επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη δράση Follow Your Art και ανάλογη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2019¨
Εισηγήτρια: Η πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Παλάζη Χ.
και
γ) αρ. 99/2019 με θέμα: ¨Αποζημίωση της Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση αποφάσεων του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.:
α) αρ. 109/2019 με θέμα: ¨Έγκριση αποτελεσμάτων εγγραφών νηπίων – βρεφών στους παιδικούς σταθμούς του ΟΠΑΚΠΑ 2019-2020¨ και
β) αρ. 124/2019 με θέμα: ¨Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων Κων/νου Τσιάγκα και Αφροδίτης Σιόλα έτους 2020¨.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση συμμετοχής αντιπροσωπείας του Δήμου Σερρών στην 1η Διεθνή Έκθεση Θεματικού Τουρισμού – Γαστρονομίας και Οίνου στην Αθήνα από 19 έως 21 Οκτωβρίου 2019.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γάτσιος Ι.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών με τη μέθοδο της Linguaphone.
Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καρακολίδης Π.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας του κυνοκομείου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 19ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 20ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 που αφορά την πράξη ¨Δομή παροχής βασικών αγαθών: Παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σερρών¨.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ. και Πάνου Σ.

ΘΕΜΑ 21ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 για την ¨προμήθεια και τοποθέτηση αλατοδιανομέα και λάμας εκχιονισμού σε όχημα Pick up 4Χ4 για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 22ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 που αφορά τη Δημοτική Αστυνομία Σερρών, για την προμήθεια στολών και παρελκόμενων ειδών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σερρών για το έτος 2019.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 23ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 για την ¨απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας και παράλληλη απομάκρυνση του σώματος αυτού.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της πράξης ¨Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων¨ με ακρωνύμιο Green Crew¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση μνημονίων ενεργειών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 2020 από χιονοπτώσεις-παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του τεχνικού δελτίου πράξης και της απόφασης ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης ¨Δομή παροχής βασικών αγαθών: Παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σερρών¨.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ. και Πάνου Σ.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ.Μισιρλής Σ., Τουρτούρας Ι., Καδής Γ.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 8835/20-03-2019 σύμβασης προμήθειας ενός αναρροφητικού σαρώθρου 4 κ.μ. από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
α) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία νέων ταφώνων κοιμητηρίου Λευκώνα και
β) Συντήρηση και βελτίωση αγροτικής και δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Λευκώνα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση τροποποίησης μελέτης ¨Νέα πρόταση κυκλοφοριακής οργάνωσης και ρυθμίσεων στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής-Κηφισιά¨ της πόλης των Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 32ο: Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 33ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top