Δήμος Σερρών : Πρόσληψη Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

-λήψης-1.png

Προκήρυξη για την επιλογή «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»

Ο Δήμαρχος Σερρών

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4623/ 2019
Προκηρύσσει

Την διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Ως «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top