Δήμος Ηράκλειας : Ματαίωση της προμήθειας εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών

-λήψης-1-26.jpg

Με ομόφωνη της απόφαση η οικονομική επιτροπή του δήμου Ηράκλειας αποφάσισε 

Την ματαίωση σύναψης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηράκλειας και της εταιρίας ………. για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών του Δήμου Ηράκλειας» λόγω παρέλευσης του χρόνου ισχύος της προσφοράς του αναδόχου. . Κατά της απόφασης αυτής υπάρχει η δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top