Δήμος Σερρών : Η Σωτηρία Πάνου πρόεδρος της Επιτροπής ισότητας των φύλων ( όλα τα ονόματα )

-λήψης-3-15.jpg

Με ομόφωνη του απόφαση το δημοτικό συμβούλιο Σερρών 

Συγκροτεί την ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στο ∆ήµο Σερρών, αποτελούµενη από τους κ.κ.: 

– Πάνου Σωτηρία, Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Μέριµνας, Υγείας και Πολιτισµού, ως Πρόεδρο 

– Ιλανίδου-Βίλλιου ∆έσποινα, ∆ηµοτική Σύµβουλο, της µείζονος Αντιπολίτευσης – ∆ούρα Αικατερίνη, Υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας

 – Ταρτσόγλου Γεωργία, Εκπρόσωπο της ΄Ενωσης Συλλόγων Γονέων του ∆ήµου, αναπληρούµενη από την Γιαννακάκη Παναγιώτα 

– Ζαπριάνου ∆ουκένη, Εκπρόσωπο Φιλανθρωπικού Σωµατείου ΕΜΜΕΛΕΙΑ, αναπληρούµενη από την Πασχαλίδου Νόνη, Εκπρόσωπο Φιλανθρωπικού Σωµατείου ΕΜΜΕΛΕΙΑ, 

– Μερτζιάνη Ειρήνη, Εκπρόσωπο Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης, αναπληρούµενη από τον Ξενάκη ∆ηµήτριο 

– Τσακίρη Μαρία, Εκπρόσωπο ∆ικηγορικού Συλλόγου Σερρών – Ελευθεριάδου Στέλλα, Εκπρόσωπο Λυκείου Ελληνίδων Σερρών, αναπληρούµενη από την Κατσαρίδου Ελένη 

 – Κυµπάρη Σταµατούλα, Εκπρόσωπος ΕΓΕ Σερρών, αναπληρούµενη από την Μπουρνατζή Φωτεινή 

– Μηλίγκα Κυριακή, Εκπρόσωπος Εµπορικού Συλλόγου Σερρών, αναπληρούµενη από την Λουτράδη Μαρίνα

 – Σύλλια Ζέτα, Εκπρόσωπο του Επιστηµονικού Συλλόγου – Συνδέσµου Φιλολόγων

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top