ΚΕΔΗ Σερρών : 23.900 ευρώ για την εκδήλωση followyourArt

.jpg

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσια ένα Ευρώ και σαράντα Λεπτά (23.901,40 €) για την πληρωμή εξόδων για  Έξοδα διοργάνωσης της δράσης followyourArt 

εδω η αποφαση 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top