Με απόφαση Καραμανλή θεαματική μείωση του κομίστρου των διοδίων σε Στρυμονικο και Προμαχώνα

e6bd39f1be8d0920e51297085776d50d_XL.jpg

Μειώσεις στο ύψος των διοδίων σε ορισμένους σταθμούς της Εγνατίας Οδού προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα και Υποδομών Κ. Καραμανλή με την οποία καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα έναρξης τριών νέων σταθμών διοδίων στον οδικό άξονα.

Συγκεκριμένα, μειώνεται το κόστος διέλευσης για τα Ι.Χ. στους σταθμούς διοδίων Ανάληψης και Προμαχώνα. Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΦΕΚ, οι τιμές διέλευσης για τα Ι.Χ. στα διόδια Θεσσαλονίκης στο Ωραιόκαστρο, θα είναι 0,50 ευρώ.

Εκτός από τον σταθμό διοδίων Θεσσαλονίκης προστίθεται από 4 Δεκεμβρίου και ο σταθμός Ασπροβάλτας με κόστος 0,90 ευρώ για τα Ι.Χ. καθώς και ο σταθμός διοδίων Στρυμονικού, από 15 Ιανουαρίου 2020, στον κάθετο άξονα Λαγκαδά – Προμαχώνα, με κόστος 1 ευρώ για τα Ι.Χ.

Σήμερα στην Εγνατία και στους κάθετους άξονες λειτουργούν δώδεκα μετωπικοί σταθμοί διοδίων και συγκεκριμένα οι σταθμοί Τύριας (τιμή διοδίου για Ι.Χ. 2,10 ευρώ), Παμβώτιδας (1,20 ευρώ), Μαλακασίου (2,10 ευρώ), Πολυμύλου (2,40 ευρώ), Μαλγάρων (1,20 ευρώ), Ανάληψης (το κόστος για Ι.Χ. μειώνεται σε 1,80 ευρώ από 2,40 ευρώ), Μουσθένης (2,40 ευρώ), Ιάσμου (1,90 ευρώ), Μέστης (1,70 ευρώ), Ιεροπηγής (2,10 ευρώ), Ευζώνων (1,80 ευρώ) και Προμαχώνα (μειώνεται στα 2 ευρώ από 2,40 ευρώ).

 Στην ΚΥΑ αναφέρεται πως «τα εισπραττόμενα από την εταιρία με την επωνυμία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» τέλη Διοδίων στους Σταθμούς Θεσσαλονίκης, Πολυμύλου και Μαλγάρων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσα, χρησιμοποιούνται από αυτήν αποκλειστικώς για την συντήρηση και λειτουργία των Σταθμών Διοδίων Θεσσαλονίκης, Πολυμύλου, Μαλγάρων, Ασπροβάλτας και Ανάληψης, για τη συντήρηση και τη λειτουργία γενικά του οδικού άξονα της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτήν οδικών αξόνων και για την κατασκευή, εξοπλισμό και λειτουργία νέων σταθμών διοδίων επί της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτής οδικών αξόνων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στις εντολές του φορέα εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού».

Επιπλέον, «τα εισπραττόμενα από την εταιρία με την επωνυμία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» τέλη Διοδίων στους Σταθμούς Διοδίων Προμαχώνα και Στρυμονικού σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσα, καταβάλλονται σε περιοδική βάση σε πίστωση του προβλεπόμενου, από το άρθρο 2 του Ν. 3986/2011, τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους. Οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του Σταθμού θα καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. του ΥΜΕ, από πόρους που θα διατίθενται ειδικά για το σκοπό αυτό».

Ανακοίνωση

Επιμελητηρίου

και Δικηγορικού

Συλλόγου Σερρών

Η ΚΥΑ για τις μειώσεις στις χρεώσεις του Σταθμού Διοδίων Στρυμονικού οδηγεί στην ανάκληση των προσφυγών που είχαν καταθέσει το Επιμελητήριο και ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Σε σημαντική μείωση, που ξεπερνάει το 70%, στις τιμές του Σταθμού Διοδίων του Στρυμονικού προχώρησε

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών από κοινού με το Επιμελητήριο Σερρών είχαν προσφύγει στο Συμβούλιο  της Επικρατείας για το θέμα της αύξησης της τιμής των διοδίων, που επρόκειτο να εισπράττονται στο Σταθμό του Στρυμονικού Σερρών δυνάμει της τότε ισχύουσας υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/οικ42900/ΦΝ 3933 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, ΦΕΚ Β’ 2090/07.06.2018. Παρά την αντίθεσή μας στην χωροθέτηση διοδίων στο Στρυμονικό  Σερρών, τα νομικά και πραγματικά δεδομένα το 2018 δεν μας επέτρεπαν να ασκήσουμε αίτηση ακύρωσης κατά της ίδιας χωροθέτησης των διοδίων και γι’ αυτό το λόγο στοχεύσαμε στη μείωση της τιμής τους, έτσι ώστε να μην ανέλθουν σε 2,40€ για τα ελαφρά οχήματα – I.X. αυτοκίνητα, σε 6,00€ για φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από 4 άξονες και σε 8,40€ για φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες, όπως προβλεπόταν στην προσβαλλόμενη Κ.Υ.Α

Ωστόσο, χθες δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/oικ.84154/ΦΝ 393 Κ.Υ.Α. του Υπουργού Οικονομικών, κου Σταϊκούρα, και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κου Καραμανλή, ΦΕΚ Β’ 4183/18.11.2019, σύμφωνα με την οποία η τιμή των διοδίων για τον Σταθμό Διοδίων Στρυμονικό για δίκυκλα & τρίκυκλα θα ανέρχεται σε 0,70€, για ελαφρά οχήματα – Ι.Χ. αυτοκίνητα σε 1,00€, για φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από 4 άξονες σε 2,50€ και για φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες σε 3,50€, οπότε και δεν υφίσταται πλέον έννομο συμφέρον για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης.   

Οι δυο φορείς βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα και συνεργασία, ώστε αν προκύψει νομική δυνατότητα προσφυγής και κατά της ίδιας της απόφασης για τη χωροθέτηση των διοδίων στο συγκεκριμένο σημείο ή εάν τεθεί ζήτημα αύξησης της τιμής τους, να προσβάλλουν άμεσα τις σχετικές πράξεις της διοίκησης».

Πηγή www.kerdos.gr

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top