Δήμος Σιντικής : Μια δημοτική επιχείρηση με 9μελες διοικητικό συμβούλιο και 3 υπαλλήλους !!!!

-λήψης-18.jpg

Το αλιεύσαμε διαβάζοντας την λογοδοσία πεπραγμένων του δημαρχου Σιντικής κ Φώτη Δομουχτσίδη  το 2019 . Και επειδή πραγματικά μας  έκανε εντύπωση αφού είναι ένα ακόμη δείγμα της ελληνικής πραγματικότητας  το μεταφέρουμε  . Στον δήμο Σιντικής υπάρχει Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία Αθλητική Πολιτιστική Δράση Σιντικής .Το εν λόγω νομικό πρόσωπο διοικείται από  9μελές διοικητικό συμβούλιο .Ξέρετε πόσους υπαλλήλους έχει ???   Τρεις  (2 μουσικούς και έναν εργάτη). 

Διαβάστε και την αναφορά του δημάρχου από τα πρακτικά της λογοδοσίας 

Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ. Η Αθλητική Πολιτιστική Δράση Σιντικής είναι Νομικό Πρόσωπο που δραστηριοποιείται στους τομείς Αθλητισμού και Πολιτισμού. Διοικείται από 9μελές συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η ετήσια επιχορήγηση του δήμου ανέρχεται στις 160.804,11 ευρώ. Η ΑΠΟΔΡΑΣΙ για την επίτευξη των σκοπών και στόχων της έχει στη δυναμικότητά της, τρεις υπαλλήλους (2 μουσικούς και έναν εργάτη). Εκ του καταστατικού της η ΑΠΟΔΡΑΣΙ έχει αναλάβει πλήθος αρμοδιοτήτων και μερικές από αυτές ασκούνται με εκτέλεση παγίων δράσεων και ενεργειών. 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top