Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών : 5ος αγωνας motocross Βορείου Ελλάδος

5Υ.png

Η Λ.Α.Μ.Σ. και η ομάδα του Serres Offroad Premio διοργανώνουν τον 5ο και τελευταίο αγώνα motocross του πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος.
Ο Αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στην πίστα motocross του αυτοκινητοδρομίου Σερρών.Επισυνάπτουμε την αφίσα και τον ειδικό κανονισμό του αγώνα.

5ος Αγώνας Motocross πρωταθλήματος Βορ. Ελλάδος 2019 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ -Το Αθλητικό Σωματείο Λ.Α.Μ.Σ. μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 5ο αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Βορείου Ελλάδος 2019. 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2019 στην πίστα Motocross του αυτοκινητοδρομίου Σερρών. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και: -τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του -τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross -την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Motocross Βορείου Ελλάδος 2019 -τον παρόντα ειδικό κανονισμό -τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Λιούγκας Άρης Μέλη: Βουζούκας Νικόλαος ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Πρόεδρος Αγωνοδικών: Πριονάς Γεώργιος Αγωνοδίκης Α’ : Βλάχου Έλσα Αγωνοδίκης Β ́: Θ.Α. Αλυτάρχης: Πούφτας Χρήστος Έκδοση Αποτελεσμάτων: S-timing Τεχνικός Έφορος: Λιούγκας Γεώργιος Ιατρός Αγώνα : Θ.Α. Πληροφορίες: www.amotoe.gr. 

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: 6985077030 Άρης Λιούγκας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 29-11-2019 Λήξη εμπρόθεσμων εγγραφών: Πέμπτη 05-12-2019 ώρα 24.00 Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών: Παρασκευή 06-12-2019 ώρα 24.00 

Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 08-12-2019 από 08:00 έως 09:30 Τεχνικός έλεγχος: Κυριακή 08-12-2019 από 08:00 έως 09:30 Ενημέρωση αγωνιζομένων: Κυριακή 08-12-2019 ώρα 09:00 στον χώρο της πίστας Έναρξη ελεύθερων και κατατακτήριων δοκιμών: Κυριακή 08-12-2019 ώρα 09:30 Έναρξη αγώνων: Κυριακή 08-12-2019 ώρα 11:30 Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 08-12-2019 30 λεπτά μετά το τέλος του τελευταίου σκέλους. Απονομή επάθλων: Κυριακή 08-12-2019 ώρα 18:00 Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2019 – Το παράβολο συμμετοχής για τις κατηγορίες MX1, MX2, ΜΧ-EXPERT, ΜΧ-OPEN, ΜΧ-Senior, ορίζεται στα 60 ευρώ και για τις κατηγορίες ΜΧ 65 – ΜΧ 85– ΜΧ2Τ στα 20 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον. Η δήλωση συμμετοχής (ακόμη και η εκπρόθεσμη) γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας. Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ο κάθε αθλητής κατά τον γραμματειακό έλεγχο προσκομίζει την κάρτα υγείας. Χωρίς αυτή δεν δύναται να εκκινήσει, ακόμη κι αν είναι δηλωμένος στο σύστημα. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή ΜΟΝΟ εάν συντρέχει σοβαρό και αιτιολογημένο πρόβλημα. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής: ΜΧ1 : Αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 176 – 250 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 290 – 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί. ΜΧ2 : Αθλητές 15 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ). Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί. 

ΜΧ2Τ : Αθλητές 13-18 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε . Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί. Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ΜΧ2 κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην ΜΧ2. ΜΧ65 : Αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 14’’ εμπρός και 12’’ πίσω και με κυβισμό 51- 65 κ.ε. (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο ταχύτητες δεν επιτρέπονται). Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί. ΜΧ85 : Αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’ εμπρός και 16’’ πίσω ή και 17’’-14’’ και με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί. ΜΧ-ΟΡΕΝ : Αθλητές γεννημένοι από το 1983 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί. ΜΧ-SENIOR : Αθλητές γεννημένοι από το 1969 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Μπλε φόντα – Κίτρινοι αριθμοί. Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ΟΡΕΝ κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην ΟΡΕΝ . ΜΧ-EXPERT Αυτοτελείς αγώνες για αθλητές με μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Συμμετέχουν αθλητές βάση των παρακάτω περιορισμών. Χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι χρωματισμοί των φόντων της κατηγορίας της μοτοσυκλέτας τους. Στους αθλητές της κατηγορίας θα απονέμονται έπαθλα σε κάθε αγώνα αλλά η κατηγορία δεν προσμετρά βαθμολογικά σε κανένα θεσμό. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross του αυτοκινητοδρομίου Σερρών η οποία έχει μήκος 1580μ, ελάχιστο πλάτος 8μ. Καλύπτει πλήρως τις κατασκευαστικές προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσυκλέτας (F.I.M.), για Διεξαγωγή διεθνών αγώνων και πρωταθλημάτων. Η χωροθέτηση της πίστας είναι εντός του χώρου του αυτοκινητοδρομίου Σερρών ώστε να χρησιμοποιούνται από κοινού κάποια έργα υποδομής, μέτρα προστασίας χρηστών και περιβάλλοντος, όπως τα paddocks και η μεγαφωνική εγκατάσταση σε αυτά, η λουτήρες ατομικής υγιεινής και τα WC αγωνιζομένων, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, το εξοπλισμένο ιατρείο, ο χώρος στάθμευσης οχημάτων και η προστασία του χώρου. Τηρήθηκαν οι προδιαγραφές για πίστες Motocross 

όπως διατυπώνονται στον διεθνή κανονισμό 048.1 της F.I.M. ,ώστε να εξυπηρετούνται αγώνες του Εθνικού αλλά και Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, είναι υποχρεωτική. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ 

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων. Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι: Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο και στον 4ο – 5ο -6ο μετάλιο. H παρουσία των βραβευομένων αθλητών στην τελετή απονομής των επάθλων, είναι υποχρεωτική. Αναίτια απουσία και χωρίς ενημέρωση, μπορεί να επιφέρει κυρώσεις στον αθλητή. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής (60 ευρώ), ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής (120 ευρώ). Οι αθλητές των επιδοτούμενων στο παράβολο συμμετοχής κατηγοριών (ΜΧ65, ΜΧ85, ΜΧ2Τ) πληρώνουν το ίδιο παράβολο ένστασης / έφεσης με τις άλλες κατηγορίες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται: – για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης. – κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών. – για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα. – για κάθε άλλο λόγο, αμέσως μετά τη στιγμή που αυτός γίνει αντιληπτός Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. 

Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσβαση στην πίστα motocross του αυτοκινητοδρομίου θα βρείτε εδώ: www.serrescircuit.gr. Συντεταγμένες GPS 41° 4′ 21.839″N 23° 30′ 51.237″E ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

Ξενοδοχείο Elpida resort & spa Έξοχων 12 τηλ. 23210 20000 fax 23210 62222 e-mail: res@elpidahotel.eu 

Ξενοδοχείο Elpida city Λεωφ. Μεραρχίας 66 τηλ.23210 59311 Fax 23210 36301 e-mail: elpidaht@otenet.gr 

Φίλιππος Ξενία: Αγίας Σοφίας 1, Σέρρες 621 22 Τηλέφωνο: 2321 099360 

Hotel Acropol 5 Km Serres-Thessaloniki Nat. Road, Serres 621 00 Τηλέφωνο: 2321 078880 

Hotel Alexander Λευκώνας 621 00 Τηλέφωνο: 2321 078777 

Hotel Siris Λευκώνας 621 00 Τηλέφωνο: 2321 038200 

Γαλαξίας:Π. Τσαλδάρη 1, Σέρρες 621 23Τηλέφωνο: 2321 099650 

Hotel Elena Τσαλοπούλου 7, Σέρρες 621 22Τηλέφωνο: 2321 024287 

Hotel Metropolis Διον. Σολωμού 49 546 24Τηλέφωνο: 2321 063065 

Ακολουθεί πίνακας με αναλυτικό ωράριο του αγώνα. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για όλους εμπλεκόμενους στον αγώνα να γίνει πιστή εφαρμογή του ωραρίου. 

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MOTOCROSS B.ΕΛΛΑΔΑΣ 2019 

5ος Αγώνας 08/12/2019 – ΣΕΡΡΕΣ 

07:45 – 09:15 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 90′ 

8:50 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΤΩΝ 

9:10 MX1 – EXPERT ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 9:20 – 9:40 MX1 – EXPERT ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ & ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 20′ 

9:35 MX85 ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 9:45 – 10:00 MX85 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ & ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 15′ 

9:55 MX65 ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 10:05 – 10:20 MX65 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ & ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 15′ 

10:15 MX2 – MX2T ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 10:25 – 10:45 MX2 – MX2T ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ & ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 20′ 

10:40 OPEN-SENIOR ΑΝΟΙΓΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 10:50 – 11:10 OPEN-SENIOR ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ & ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 20′ 

11:15 MX85 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 11:25 – 11:50 MX85 Α’ ΣΚΕΛΟΣ 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ 

11:50 MX65 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 11:55 – 12:15 MX65 Α’ ΣΚΕΛΟΣ 12′ + 2 ΓΥΡΟΙ 

12:15 MX1 – EXPERT ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 12:25 – 12:55 MX1 – EXPERT Α’ ΣΚΕΛΟΣ 20′ + 2 ΓΥΡΟΙ 

12:55 MX2 – MX2T ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 13:05 – 13:35 MX2 – MX2T Α’ ΣΚΕΛΟΣ 20′ + 2 ΓΥΡΟΙ 

13:35 OPEN-SENIOR ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 13:45 – 14:10 OPEN-SENIOR Α’ ΣΚΕΛΟΣ 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ 

14:10 MX85 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 14:20 – 14:45 MX85 B’ ΣΚΕΛΟΣ 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ 

15:45 MX65 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 14:50 – 15:10 MX65 B’ ΣΚΕΛΟΣ 12′ + 2 ΓΥΡΟΙ 

15:10 MX1 – EXPERT ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 15:20 – 15:50 MX1 – EXPERT B’ ΣΚΕΛΟΣ 20′ + 2 ΓΥΡΟΙ 

15:50 MX2 – MX2T ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 16:00 – 16:30 MX2 – MX2T B’ ΣΚΕΛΟΣ 20′ + 2 ΓΥΡΟΙ 

16:30 OPEN-SENIOR ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ-ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 16:40 – 17:05 OPEN-SENIOR B’ ΣΚΕΛΟΣ 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ 17:10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 17:40 ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top