Δήμος Σιντικής : Με 13 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

.png

Την    4η  Δεκεμβρίου   2019 , ημέρα Τετάρτη     και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου, θα πραγματοποιηθεί  τακτική συνεδρίαση του Σώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 /ΤΑ΄) , με τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Επί της με αριθμ. πρωτ: 10144/16-11-2019 πρότασης συμβιβασμού –κατάργησης δίκης της Δήμητρας Φρέντζου.(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)   

2 Αναπροσαρμογή τροφείων και λοιπές παρεμβάσεις στην λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών και ΚΔΑΠ.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ  κ. Μπακρατσάς Δημήτριος)

3 Επί αιτήσεως Ορειβατικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου ¨το ΜΠΕΛΛΕΣ¨ για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης λυόμενης κατασκευής .

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Διοίκησης  κ. Σαββίδης Παναγιώτης)4 Επί αιτήσεως του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ροδοπόλεως για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ενός γραφείο στο κτίριο της κοινότητας Ροδοπόλεως.

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Διοίκησης  κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

5 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦοΔΣΑ Κ. Μακεδονίας

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Διοίκησης  κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

6 Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής  για την παραλαβή του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου  με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦοΔΣΑ Κ. Μακεδονίας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Διοίκησης  κ. Σαββίδης Παναγιώτης)   

7 Έγκριση έκθεσης ελέγχου εσόδων- εξόδων γ΄τριμήνου 2019.

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

8 Έγκριση 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

9 Έγκριση θέσεων τοποθέτησης πινακίδων ενημέρωσης

((Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιντζές Νικόλαος)

10 Επί αιτήσεως του ΝΠΠΔ ¨ΑΠΟΔΡΑΣΙ¨ για έκτακτη επιχορήγηση για συμμετοχή στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Σύλλογο ¨ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ¨.

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

11 Επί αιτήσεως Σταμπουλή Παντελή για προσθήκη του Δήμου Σιντικής στην άδεια λαϊκής αγοράς  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Λεωνάκης Λεωνίδας)12 Επί αιτήσεως Ζέζιου Αντωνίας για ακύρωση άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Λεωνάκης Λεωνίδας)

13 Επί αιτήσεως Ζέζιου Αντωνίας για χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών)

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Λεωνάκης Λεωνίδας)

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top