Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου : Θα κρατήσουμε ζωντανή την τευτλοκαλλιέργεια στις Σέρρες και την Ελλάδα

-λήψης-6.jpg

Τη σημασία που έχει η γεωργία και ο αγροδιατροφικός τομέας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τονίζει σε συνέντευξή του στη Voria.gr ο Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου, πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος θα είναι ομιλητής στο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας στην ενότητα της Φαρμακευτικής Κάνναβης, την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο κ. Χατζηδημητρίου παρουσιάζει το δυναμικό πλάνο ανάπτυξης της συνεταιριστικής τράπεζας, αναφέρεται στους βασικούς στόχους της και περιγράφει σε αδρές γραμμές το προφίλ των επιχειρήσεων που αυτή σκοπεύει να χρηματοδοτήσει.

Παράλληλα, σημειώνει την αξία της συνεργασίας και περιγράφει πώς συνεταιριστικές τράπεζες κατάφεραν να βρουν κοινούς στόχους έτσι ώστε να συγωνευτούν.

Εξηγεί, επίσης, τι κάνει την Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας να ξεχωρίζει στη Βόρεια Ελλάδα, αναλύοντας τον πολύ σημαντικό ρόλο που έπιαξε στη στήριξη των παραγωγών της ΕΒΖ.

Συνεταιριστικές Τράπεζες προχωρήσατε σε συγχώνευση και δημιουργήσατε την Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας. Πώς προέκυψε αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα;

Για πρώτη φορά στη χώρα επιτεύχθηκε συγχώνευση Συνεταιριστικών Τραπεζών. Δύο Διοικητικά Συμβούλια καταφέραμε να ομονοήσουμε βλέποντας έναν κοινό στόχο, αφουγκραστήκαμε τις ανάγκες της εποχής και διαπιστώσαμε το κενό του συστήματος που σπεύδουμε να καλύψουμε. Μέσο-μακροπρόθεσμα αξιοποιούμε οικονομίες κλίμακος και επιβεβαιώνουμε ένα από τα δημοφιλή γνωμικά του Δαρβίνου : «δεν είναι το δυνατότερο από τα είδη αυτό που επιβιώνει ή το ποιο έξυπνο. Είναι αυτό που προσαρμόζεται στην αλλαγή». Καταστρώσαμε ένα στρατηγικό πλάνο, εξασφαλίσαμε την έγκριση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών μας, χαράσσοντας έναν καινούργιο δρόμο στον οποίο είμαστε «καταδικασμένοι να πετύχουμε». Εξάλλου είναι δεδομένο ότι τα λιγότερο σημαντικά (αναφορικά με τη συστημική τους επιρροή) πιστωτικά ιδρύματα της ευρωζώνης εάν αδυνατούν να ανταποκριθούν στα νέα εποπτικά όρια που θέτει η εφαρμογή της Τραπεζικής ‘Ένωσης, θα εξυγιαίνονται με ίδια μέσα, είτε και μέσω των διαθέσιμων εργαλείων εξυγίανσης. Καθώς η τραπεζική βασίζεται πάνω στην πίστη (εμπιστοσύνη), μεγαλύτερα σχήματα κτίζουν υψηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης και αυτό μετουσιώνεται σε ρευστότητα και μεγαλύτερα περιθώρια δανεισμού με καλύτερους όρους.

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι σας ως Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας; Ποιο θα είναι το προφίλ των επιχειρήσεων που σκοπεύετε να χρηματοδοτήσετε;

Η νέα Περιφερειακή μας Τράπεζα στοχεύει να υλοποιήσει μία σειρά στρατηγικών δράσεων που θα της επιτρέψουν να εδραιωθεί στην αγορά της Κεντρικής Μακεδονίας, ως η αξιόπιστη και δυναμική τράπεζα που θα δημιουργήσει αξία για τους πελάτες, τα μέλη και τους εργαζομένους της, με ποιότητα χορηγήσεων και καταθέσεων, οργανωτική αποτελεσματικότητα και νέα προϊόντα άμεσης προτεραιότητας. Οι επιχειρηματικοί τομείς που συγκεντρώνουν κατά προτεραιότητα το επενδυτικό ενδιαφέρον, δίχως να αποκλείουμε τους υπόλοιπους είναι:

α) Υποστήριξη της πρωτογενούς παραγωγής
β) Προχρηματοδότηση και χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).
γ) Χρηματοδότηση μονάδων Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) / συγκρότηση ενεργειακών κοινοτήτων.
δ) Υποστήριξη μικρών τουριστικών μονάδων.
ε) Ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα σε συνεργασία με έναν εκ των βασικών μας συνεταίρων, τον ασφαλιστικό όμιλο «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ».
στ) Διαμόρφωση σχημάτων παροχής μικροπιστώσεων και διαχείρισης Προγραμμάτων συγχρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων στην Περιφέρεια [Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ – κυρίως ΕΠΑνΕΚ, ΠΑΑ (αγροτικό), Leader κ.α].

Γιατί να επιλέξει τη δική σας τράπεζα κάποιος επιχειρηματίας ή πολίτης της βόρειας Ελλάδας; 

Ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα παραμένει ο εξατομικευμένος χαρακτήρας προσέγγισης του πελάτη και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των αιτημάτων χωρίς να υπολειπόμαστε στην πιστοληπτική τους αξιολόγηση και την πλήρη διασφάλιση του αναλαμβανόμενου κινδύνου. Μέσα από την νέα μονάδα Εταιρικής Διακυβέρνησης στην οποία συμμετέχω μετά τις εκλογές της 19ης Ιουνίου 2019, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του τομέα καρτών, στην συστημική αναβάθμιση και την ενοποίηση της κουλτούρας. Δεν δραστηριοποιούμαστε ανταγωνιστικά προς τις συστημικές Τράπεζες. Σε συζητήσεις με τους επιχειρηματίες της Κεντρικής Μακεδονίας διαγνώσαμε ένα «κενό» εξυπηρέτησης από πλευράς συστημικών τραπεζών λόγω μεγέθους και γραφειοκρατικών δομών. Δημιουργούμε λοιπόν, μια νέα ισχυρή Τράπεζα το μέγεθος της οποίας δεν πρόκειται να διασαλεύσει τη συστημική ισορροπία, αλλά δεν θα μείνει μόνο στην παραδοσιακή τραπεζική που έτσι κι αλλιώς πετυχαίνουν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες. Δημιουργούμε για τον κάτοικο / τον επιχειρηματία της Κεντρικής Μακεδονίας νέα τραπεζικά προϊόντα έχοντας εκ προοιμίου αφουγκραστεί τις επενδυτικές του ανάγκες.

Η Τράπεζα έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στη στήριξη των τευτλοπαραγωγών που συνεργάζονται με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρη. Πείτε μας περισσότερα.

Είναι αλήθεια πως σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο κατορθώσαμε αρχικά εντός 20 ημερών να χρηματοδοτήσουμε 1.450 αγρότες για να εξοφληθούν οφειλές της ΕΒΖ προς αυτούς, με πλήρως εξασφαλισμένη την αποπληρωμή και με απόλυτα νόμιμες διαδικασίες, με πλήρη έλεγχο φερεγγυότητας και με αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη. Η Royal Sugar ως επενδυτής επιλέχθηκε από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης και εμείς ως Τράπεζα ουσιαστικά παρεμβήκαμε και συμμετείχαμε προκειμένου να καταστεί εφικτή η συνέχιση της λειτουργίας των εργοστασίων στο Πλατύ Ημαθίας και στις Σέρρες. Επιθυμία μας είναι να λειτουργήσουν άμεσα και εμείς ως Πιστωτικό Ίδρυμα προσμετρώντας το κοινωνικό μας πρόσημο να γινόμαστε μοχλός ανάπτυξης της περιοχής, εξυπηρετώντας την κεντρική διοίκηση και δρώντας ως «οικονομικός θεματοφύλακας» μιας αποδοτικής συμφωνίας.

Τι σας ώθησε στη συμμετοχή στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας και μάλιστα ως μεγάλος χορηγός; Ποιο είναι το κοινωνικό πρόσωπο της Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας;

Αρχικά η σοβαρότητα και εμπειρία του φορέα – διοργανωτή, του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και των άξιων στελεχών του. Η πεποίθηση επίσης ότι στο τρένο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας βαρύνοντα ρόλο έχει πλέον ο αγροδιατροφικός τομέας, τα προϊόντα του οποίου αποτελούν σημαντική κατηγορία εξαγόμενων προϊόντων με ξεχωριστή ποιότητα και αξία. Εκτιμούμε πως τα επόμενα χρόνια, η ευφυής γεωργία θα μπορούσε να ωφελήσει χιλιάδες αγρότες να παράγουν με ακρίβεια και μειωμένο κόστος.

Σήμερα είμαστε μια Τράπεζα με 15.700 μέλη ενώ το 89,75% του χρηματοδοτικού μας χαρτοφυλακίου αποτελούν επιχειρηματικά δάνεια.

Σε μια τραπεζική αγορά που αλλάζει ραγδαία είναι άξιο λόγου το γεγονός ότι κρατούμε τον συνεταιριστικό χαρακτήρα όσον αφορά το κοινωνικό προφίλ της Τράπεζας. Έχουμε τη διάθεση να ενισχύσουμε projects δικτύων νεανικής επιχειρηματικότητας, να συμμετέχουμε κατόπιν αξιολόγησης ως χορηγοί σε επιχειρηματικά συνέδρια Επιμελητηρίων, Δήμων, Αντιπεριφερειών και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αγαπάμε πραγματικά τον αθλητισμό και στεκόμαστε κοντά στις ποδοσφαιρικές και άλλες ομάδες των περιοχών μας (αρχικά Σερρών και Πιερίας). Θα μας δείτε αρωγούς σε ειδικές περιστάσεις βοήθειας συμπολιτών μας, αρκεί να μην ξεπεράσουμε τα όρια και υποκαταστήσουμε άλλους αρμόδιους φορείς. Δίχως να είμαστε «φιλανθρωπικό σωματείο», σίγουρα ο ρόλος μας δεν αναιρεί την ανάγκη μας για προσφορά και καθοδήγηση σε ανταποδοτικές ενέργειες

Πηγή Voria.gr

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top