Δήμος Αμφίπολης : Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου – Ψήφιση του προυπολογισμού

-λήψης-1-11.jpg

Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αμφίπολης σήμερα Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου . Η πρώτη συνεδρίαση αφορά την ψήφιση του 

 Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Στην  δευτερή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν τα εξής θέματα :

Θέμα 1ο: Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από ΚΑΠ – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Χαρισιάδης Δημήτριος).

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 – Λογιστική τακτοποίηση διαφόρων εσόδων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Χαρισιάδης Δημήτριος).

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top