Δήμος Αμφίπολης : Με 9 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

.png

Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στις 18:00 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αμφίπολης 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα  1ο: Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αμφίπολης οικ. έτους 2020.

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπαχαρόπουλος Μπαχάρης).

Θέμα  2ο: ’Έγκριση καταβολής αποζημίωσης συμμετοχής μελών σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Αμφίπολης οικ. έτους 2020.

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπαχαρόπουλος Μπαχάρης).

Θέμα 3ο: Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αμφίπολης λόγω παραίτησης.

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπαχαρόπουλος Μπαχάρης).

Θέμα  4ο: Έγκριση παραίτησης Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αμφίπολης και εκλογή νέου Προέδρου.

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπαχαρόπουλος Μπαχάρης).

Θέμα 5ο: Έγκριση εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου Αμφίπολης οικ. έτους 2020.

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπαχαρόπουλος Μπαχάρης).       

Θέμα 6ο: Έγκριση αλλαγής χώρου στέγασης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμφίπολης.

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Φραστανλής Στέργιος).

Θέμα 7ο: Ορισμός Εκπροσώπων για τη Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Παραλιών ως Πολυσύχναστων έτους 2020.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Κατσάρας Χαρίτων).

Θέμα 8ο: Ορισμός Εκπροσώπων για τη Συγκρότηση Επιτροπής Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής Αριθμ. 20Γ.Κ.Λ έτους 2020.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Κατσάρας Χαρίτων).

Θέμα 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 02/11/2019 έως 02/01/2020.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Κατσάρας Χαρίτων).

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top