Δήμος Ηράκλειας : Διάλεξη για τα χωριά του Μπέλλες στο Γυμνάσιο της Κοίμησης

-λήψης-1ευ5ευθ.jpg

Τα χωριά που βρίσκονται (εκατέρωθεν) του Μπέλλες έχουν Ιστορία που ξεκινά από τον 4ο αιώνα π.Χ. και συνεχίζει μέχρι τις μέρες μας. Οι μαθητές θα μπορέσουν να κατανοήσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των λαών σε θέματα Πολιτισμού στο διάβα των αιώνων μέσα από τους χάρτες της κάθε εποχής…Πολλοί οι κατακτητές της περιοχής του Μπέλλες…πολλές οι μάχες που δόθηκαν εκεί…ακόμη περισσότερες οι προσωπικότητες που έδρασαν… Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο Γυμνάσιο της Κοίμησης Σερρών!

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top