Δήμος Εμμανουήλ Παππά : 1.740.000 ευρώ για νέο σχολικό κτίριο στο Νέο Σούλι

karamanlis-1-750x406-1.jpg

Στην απαιτούμενη έγκριση της δέσμευσης των 1.740.000 ευρώ προχώρησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ενός νέου σχολικού κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης της σχολικής μονάδας

του δημοτικού σχολείου Νέου Σουλίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά για την εξυπηρέτηση ενός ενιαίου πολυδύναμου σχολικού συγκροτήματος από το Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου υποδομών και Μεταφορών.

Το έργο αξιολογήθηκε εκ νέου με βάση τόσο την ωριμότητα του , καθώς είχε πλέον την απαιτούμενη έγκριση του κτιριολογικού προγράμματος από τον Νοέμβριο του 2019 , όσο και για την αναγκαιότητα του σύμφωνα με τα αμετάβλητα συνολικά στατιστικά στοιχεία του myschool του συνολικού μαθητικού δυναμικού του δημοτικού των τελευταίων ετών.

Το Νέο Σούλι αποτελεί προάστιο της πόλεως των Σερρών, με τα δημογραφικά στοιχεία να το επιβεβαιώνουν, καθώς ο πληθυσμός αυξάνεται διαρκώς και δυναμικά . Είναι ενδεικτικό ότι οι απαιτήσεις της σχολικής μονάδας από τα ευρήματα της A’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας είναι για δυναμικότητα 160 με 170 μαθητών.
Όλες οι διαστάσεις, οι προδιαγραφές και ο εξοπλισμός, έγινε με βάση τους Οδηγούς Μελετών του εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την ονομασία “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε (ΚΤΥΠ)”.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top