Δήμος Νέας Ζίχνης : Πρόσληψη δύο συνοδών επισκεπτών στο Σπήλαιο Αλιστράτης

images-3.jpg

Ο Πρόεδρος του «Σπηλαίου Αλιστράτης ΑΕ- ΟΤΑ» ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση δίμηνης διάρκειας των εξής ειδικοτήτων λόγω έκτακτων αναγκών:
– Δύο (2) άτομα ΔΕ με αντικείμενο Συνοδός Επισκεπτών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω και ελληνική ιθαγένεια.
Προθεσμία υποβολή αιτήσεων έως 14/02/2020, ημέρα Παρασκευή στις 15:00.
Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας Σπηλαίου.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση θα υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
2. Απολυτήριο Τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ,ΕΠΑΛ)
3. Βεβαίωση Εντοπιότητας Δήμου Ν. Ζίχνης

Επιπρόσθετα:
1. Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
2. Άριστη Γνώση Βουλγαρικής Γλώσσας

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top