Δήμος Βισαλτίας : Πρόσκληση για υποβολή διορθωτικών δηλώσεων για ιδιοκτήτες ακινήτων

image109657936.jpg

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας πως έως και τις 31/03/2020, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν δηλωμένα λανθασμένα τα τετραγωνικά επιφάνειας των ακινήτων τους ή δεν έχουν δηλωμένα τα ακίνητά τους στο Δήμο μας, θα μπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία, χωρίς την επιβολή προστίµων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των ανωτέρω δηλώσεων, θα υπολογίζονται και θα οφείλονται µόνο από την 01/01/2020 (άρθρο 51 παρ. 2 του Ν. 4647/2019 ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’).

Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας (31-3-2020) θα ισχύσουν ξανά οι προηγούμενες διατάξεις που προέβλεπαν αναδρομικές οφειλές με πρόστιμα τα οποία θα προκύψουν από τις διασταυρώσεις των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ με τα στοιχεία του Ε9 και του Κτηματολογίου, όπου οι Δήμοι πλέον δικαιούνται πρόσβασης, ή κατόπιν ελέγχου σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή οι κληρονόμοι του ζητήσουν πιστοποιητικό μη οφειλής ΤΑΠ για μεταβίβαση, γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς του ακινήτου.

Για την διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων σας απαιτείται :

α) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗπου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου( και σε μορφή word)

β) Δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα είναι:

  1. Λογαριασμός ΔΕΗ ή Εναλλακτικού παρόχου (τελευταίος πληρωμένος).
  2. Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής, κλπ) και τίτλος τακτοποίησης (αν υπάρχει).
  3. Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9).
  4. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (περίπτωση αλλοδαπών).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου στα τηλ.:

2322353937 Νιγρίτα (Αρμόδιος υπάλληλος Χατζηθωμάς Παναγιώτης )

2322353805 Δημητρίτσι (Αρμόδια υπάλληλος Αβραμίδου Βασιλική )

2322353911 Μαυροθάλασσα (Αρμόδιος υπάλληλος Κυτίπης Γεώργιος )

2322020471 Σιτοχώρι (Αρμόδιος υπάλληλος Κατσαβούνης Παύλος)

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top