Δήμος Σερρών : Εξ αποστάσεως η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

-λήψης-2-15.jpg

Με 20 θέματα συνεδριάζει το δημοτικο συμβούλιο Σερρών την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020, και ώρα 19:00΄.Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της  τηλεδιάσκεψης

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού για τη λήψη μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κοροναϊού COVID-19.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 2ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Επισκευές – συντηρήσεις – ηλεκτροδοτήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τροποποίησης της αρ. 54/2020 ΑΔΣ: ¨Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32 Ν. 1080/1980 (δια συμβιβασμού επίλυσης φορολογικών διαφορών), για το έτος 2020¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συμμετοχής Δήμου Σερρών στην παγκόσμια εκστρατεία της WWF ¨Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ¨ για το έτος 2020.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο συνέδριο Major Cities of Europe και μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Σερρών εκτός έδρας, στη Λάρισα από 27 έως 29 Μαΐου 2020.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με τίτλο: ¨Παραχώρηση κατά χρήση κτηρίου Νάσιουτζικ¨.

Εισηγητές: Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Χαλκιόπουλος Α. και ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 9ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 2ου τμήματος της πέμπτης (5ης) τροποποίησης της πράξης ¨Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή¨ με ακρωνύμιο Cultural Dipole.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 2ης παράτασης ολοκλήρωσης της πράξης: ¨Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων¨ με ακρωνύμιο Green Crew, στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση επικαιροποιημένων σχεδίων εκκένωσης Τοπικών Κοινοτήτων Ξηροτόπου, Ελαιώνα, Μετοχίου και Παραδοσιακού Οικισμού Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου εκκένωσης οικισμού Χρυσοπη-γής Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών Δήμου Σερρών, με την κωδική ονομασία ¨ΙΟΛΑΟΣ¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 15ο: Ενημέρωση έγκρισης αλλαγής χωροθέτησης μονάδας βιοαερίου στα πλαίσια της πράξης ¨Αγροτικές Κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή¨ με το ακρωνύμιο ZEFIRROS του προγράμματος ¨Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 5/2020 ΑΔΣ: ¨Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρου 1 του ΠΔ 270/11.3.1981 (ΦΕΚ 77), για το έτος 2020¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων σύμφωνα με την ΠΝΠ/20-3-2020.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 18ο: Περί κοπής δένδρων επί του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: ¨Επανάχρηση του κτηρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία πινακοθήκης Ξενάκη¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ. & Τουρτούρας Ι.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον Φωτιάδη Παύλο του Ευθυμίου, πρώην Δημοτικού υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top