Δήμος Σιντικής : 153.000 ευρώ για την φύλαξη της δομής φιλοξενίας στο Κλειδι

90442008_856902021450649_3491711405516652544_n.jpg

Στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης στις εγκαταστάσεις της νέας δομής φιλοξενίας «ΣΙΝΤΙΚΗΣ», Θέση ΚΛΕΙΔΙ Σερρών προχώρησε το  Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου .Η διάρκεια της σύμβασης είναι  από την Παρασκευή 27.03.2020 και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως και την Παρασκευή 26.06.2020.

Το συνολικό τίμημα ανέρχεται στο συνολικό ύψος των εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ χωρίς ΦΠΑ (€124.000,00), ήτοι εκατό πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (€153.760,00)

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top