Δήμος Σερρών : Μείωση κατά 40% του μισθώματος των δημοτικών καταστημάτων

-λήψης-5-2.jpg

Με ομόφωνη απόφαση το δημοτικό συμβούλιο Σερρών .

Εγκρίνει την μείωση του συνολικού μισθώματος κατά 40%, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, των Δημοτικών Καταστημάτων που μισθώνει ο Δήμος Σερρών σε επαγγελματίες. Οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα μέτρα για τον COVID-19, για να τύχουν της ανωτέρω μείωσης, θα πρέπει να προσκομίσουν στο τμήμα Προσόδων τα σχετικά δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την αναστολή της λειτουργίας τους.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top