Π.Ε Σερρών : Οι θέσεις και ειδικότητες σε δήμους και φορείς για το πρόγραμμα 8μηνης απασχόλησης του ΟΑΕΔ

-λήψης-8-2.jpg

Στο ΑΣΕΠ,  βρίσκεται για έγκριση  η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε δήμους και φορείς. Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχες Μαιου 

Οι θέσεις και ο ειδικότητες για τους δήμους και τους φορείς στον Ν Σερρών

Υπηρεσία ΤοποθέτησηςΠεριφερειακή ΕνότηταΕκπαιδευτικό ΕπίπεδοΕιδικότηταΘέσεις
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΓΕΩΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΔΑΣΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ24
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ3
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ5
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΓΕΩΠΟΝΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ2
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ3
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΔΑΣΟΠΟΝΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ4
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ6
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ11
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ11
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ12
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ1
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ4
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ7
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ7
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ8
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ3
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΔΑΣΚΑΛΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΜΟΥΣΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ3
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΔΑΣΟΠΟΝΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ19
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ10
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ8
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ3
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ11
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ28
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ8
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ4
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΔΑΣΚΑΛΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΔΑΣΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ6
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ7
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ48
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ14
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ4
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ3
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΓΕΩΠΟΝΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ3
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ12
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ7
ΠΕ.ΔΙ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΚΚΠΠΚΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ1
ΚΚΠΠΚΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ2
ΚΚΠΠΚΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ1
ΚΚΠΠΚΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΚΚΠΠΚΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ4
ΚΚΠΠΚΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΩΗΝ ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥΣΕΡΡΩΝΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ10
ΚΚΠΠΚΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΚΚΠΠΚΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΚΚΠΠΚΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΩΗΝ ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥΣΕΡΡΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΚΚΠΠΚΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ1
ΚΚΠΠΚΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ1
ΚΚΠΠΚΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΚΚΠΠΚΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΡΩΗΝ ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ3
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΣΕΡΡΩΝΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΣΕΡΡΩΝΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΣΕΡΡΩΝΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΣΕΡΡΩΝΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ9
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΓΕΩΠΟΝΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΤΕΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ1

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top