Δήμος Ηράκλειας : Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς

-λήψης-2-11.jpg

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εγγραφή – επανεγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς του ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, για την σχολική περίοδο 2020 – 2021. Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο. Οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές νηπίων θα γίνονται δεκτές έως 31-5-2020 .

Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να  υποβληθούν µε τους ̟δύο  τρόπους:

Α. Μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση foph@dimosiraklias.gr.

Β. Μέσω συστημένης επιστολής στην ταχυδρομική στην διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 30, 62400 ΗΡΑΚΛΕΙΑ

Tα δικαιολογητικά θα ̟προσκομιστούν µετά από σχετική ανακοίνωση

Αίτηση  – Υπεύθυνη Δήλωση  –  Δικαιολογητικά

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top