ΔΕΥΑΣ : Τελετή θεμελίωσης Διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών

-3.png

Η τελετή θεμελίωσης του Διυλιστηρίου Νερού των Σερρών θα πραγματοποιηθεί την, Τετάρτη 20 Μαΐου, στις 11π.μ., στον χώρο κατασκευής στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.885.000 εκ. ευρώ, προ ΦΠΑ και χρηματοδοτείται κατά 100% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τον θεμέλιο λίθο θα θέσουν ο Δήμαρχος Σερρών κ. Αλέξανδρος Χρυσάφης και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού θα εξυπηρετεί το 60% των αναγκών υδροδότησης της πόλης των Σερρών, επιτυγχάνοντας έξυπνη διαχείριση των υδατικών πόρων και διασφαλίζοντας πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Την κατασκευή του έργου έχει αναλάβει η κοινοπραξία Envitec-ΤΕΣ Α.Ε. και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης θα παραδοθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021.

Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνονται: το έργο υδροληψίας, το αντλιοστάσιο υδροληψίας, οι μονάδες επεξεργασίας νερού (προαπολύμανση, ταχεία ανάμειξη, κροκίδωση, φίλτρανση, αποθήκευση, μεταχλωρίωση, αντλιοστάσιο και αγωγός καθαρών), μονάδα επεξεργασίας νερών έκπλυσης, Κέντρο Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ), οι κτιριακές εγκαταστάσεις για τα λοιπά έργα υποδομής, ώστε να επεξεργάζονται 12.000 m3/ημέρα ή 600 m3/ώρα πόσιμου νερού.

Η υδροληψία του νερού θα γίνεται από την κοίτη του ρέματος αμέσως μετά το μικρό φράγμα της λίμνης του Αγίου Ιωάννη.

Στην ΕΕΝ θα λειτουργεί μονάδα φίλτρανσης του νερού υψηλών προδιαγραφών δύο βαθμίδων. Η μονάδα θα διαθέτει δύο όμοιες γραμμές επεξεργασίας νερού εξασφαλίζοντας την ευελιξία της εγκατάστασης.

Οι σημαντικότερες λειτουργίες του έργου θα εποπτεύονται μέσω του Κέντρου Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ). Τοπικοί σταθμοί ελέγχου που θα εγκατασταθούν σε καίρια σημεία του έργου θα διαβιβάζουν άμεσα στο ΚΕΛ όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση του εξοπλισμού.

Το έργο εκτελείται με το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

Από το Γραφείο Τύπου

Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top