Δήμος Αμφίπολης : Οριστική διακοπή λειτουργίας του παιδικού σταθμού Συμβολής

-λήψης-2-14.jpg

Την οριστική διακοπή λειτουργίας του παιδικού σταθμού Συμβολής αποφάσισε ομόφωνα το δημοτικο συμβούλιο Αμφίπολης.

Σύμφωνα με την απόφαση 

Έλαβε γνώση ότι με την αριθ. 8/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αμφίπολης αποφασίστηκε ομόφωνα η οριστική διακοπή λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Συμβολής και τις οποιεσδήποτε ανάγκες των παιδιών από την περιοχή θα καλύπτει ο παιδικός σταθμός στην κοινότητα Πρώτης. 

 1. Υπάρχουν προβλήματα στατικότητας του πρόσθετου τμήματος (τουαλέτες) που κατασκευάστηκε αργότερα και εφάπτεται στο κυρίως κτήριο, το οποίο έχει αποκολληθεί και εμφανίζει ρωγμή, καθώς δεν κατασκευάσθηκε συνεκτικά με το αρχικό τμήμα. 

2. Τα είδη υγιεινής στις τουαλέτες καθώς και η κουζίνα είναι παλαιωμένα και δεν πληρούν υγειονομικά τις προϋποθέσεις λειτουργίας. 

3. Δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα θέρμανσης και επί σειρά ετών λειτουργούσε με σόμπες πετρελαίου χωρίς καμία έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

4. Δεν υπάρχουν μέσα πυρασφάλειας ούτε σύστημα πυρανίχνευσης 

5. Δεν υπάρχει πρόσβαση ΑΜΕΑ 6. Υπάρχουν προβλήματα στα δάπεδα του καθώς δεν πληρούν τις υγειονομικές προδιαγραφές για τέτοιου είδους λειτουργία Σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά και συνδυαστικά με την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ΝΠΔΔ του Δήμου Αμφίπολης όπως επίσης και την υπογεννητικότητα (περιορισμένος αριθμός μαθητών από την εν λόγω κοινότητα) κρίνεται σκόπιμη η οριστική διακοπή λειτουργίας του ως άνω Παιδικού σταθμού. Τις οποιεσδήποτε ανάγκες των παιδιών από την Συμβολή θα καλύπτει ο παιδικός σταθμός Πρώτης (η χιλιομετρική απόσταση Συμβολής-Πρώτης είναι μόλις 10 χιλιόμετρα). 

 3 Με την αριθ. 8/2020 (ΑΔΑ:6ΖΓΖΟΚ9Σ-ΠΒ2) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. αποφασίστηκε ομόφωνα η οριστική διακοπή λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Συμβολής. Τις οποιεσδήποτε ανάγκες των παιδιών από την περιοχή θα καλύπτει ο παιδικός σταθμός στην κοινότητα Πρώτης.»

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top