Δήμος Αμφίπολης : Πρόστιμο 3.750 ευρώ για παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας

-λήψης-28.jpg

Μετά από Εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και


Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Σερρών.Ο αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος αποφάσισε Την επιβολή προστίμου  συνολικού ύψους τριών χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα ευρώ #3.750# € στον Δήμο Αμφίπολης για τις παρακάτω παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας: 

1. Πρόκληση ρύπανσης του περιβάλλοντος λόγω διάθεσης των υγρών αποβλήτων (αστικών λυμάτων) του οικισμού των Νέων Κερδυλλίων σε επιφανειακό αποδέκτη μετά από πλημμελή επεξεργασία στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του προαναφερθέντος οικισμού με επακόλουθο την υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων διάθεσης λυμάτων

2. Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του οικισμού των Νέων Κερδυλλίων χωρίς Περιβαλλοντική Άδεια 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top