Δήμος Αμφίπολης : Ανακοίνωση για τον καθαρισμό των οικοπέδων

-λήψης-6-6.jpg

Καθαρισμός οικοπέδων για αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς
Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου και σύμφωνα με την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τ.Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη, πρέπει οι ιδιοκτήτες σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όρια των οικοπέδων τους, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους. Επίσης, στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων υλικών και αντικειμένων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε άμεσα να καθαρίσετε το οικόπεδό σας, από τα ξερά χόρτα και τυχόν άλλα εύφλεκτα υλικά, εντός το πολύ 15 ημερών.
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισής σας, είμαστε υποχρεωμένοι , για την δημόσια ασφάλεια και υγεία, να προβούμε σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περ. 26 εδαφ. β’ του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και οι παραβάτες να τιμωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Έχοντας υπόψη τις αυξημένες αρμοδιότητες του Δήμου καθώς και την έλλειψη προσωπικού, ευελπιστούμε στην συνεργασία σας για την διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ο Δήμος θα προβαίνει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό τους, επιβάλλοντας παράλληλα τέλος – πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο αρθ. 94 Ν.3852.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας
Ιορδάνης Παπαδόπουλος

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top