Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών : Στο ίδιο έργο θεατές……..

.png

Για το θέμα του Αυτοκινητοδρομίου καταθέτει την άποψη του ο οικονομολόγος κ Κώστας Σαραφίδης

Για άλλη μια φορά επιλέγεται ως μέθοδος Διοίκησης το σύστημα « ….ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Αυτή τη φορά επιλέγεται ως πειραματόζωο η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΕ. Όλοι έχουν γνώμη για το αποτέλεσμα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η διαδρομή. Μια εταιρία που ξεκίνησε το 1998 και διαχρονικά αντιμετωπίσθηκε με περισσή ελαφρότητα.

Σίγουρα το ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της Τοπικής Κοινωνίας και ως τέτοιος θα πρέπει να αντιμετωπισθεί. Θα πρέπει να αναπτυχθεί σε σωστές βάσεις, και να αντιμετωπισθεί με σοβαρότητα και όχι ευκαιριακά, ως εργαλείο τακτοποίησης προσωπικών φιλοδοξιών και διευκολύνσεων.

Στις μέρες μας παρουσιάσθηκε ως μέγα δίλημμα, ο τρόπος που θα επιλεγεί ώστε να πραγματοποιηθεί ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Αυτοκινητοδρομίου. Πολλά γράφθηκαν, πολλά ειπώθηκαν,και παρουσιάσθηκαν ως λύσεις, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, και ο δανεισμός. Πέρα από πολιτικολογίες και φληναφήματα η αύξηση του ΜΚ είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, που εν τέλει θα αποτελέσει μια έμμεση χρηματοδότηση από το ταμείο του Δήμου.

Ο φίλτατος Τάκης Σωτηριάδης, δημόσια προέκρινε τη λύση του Δανείου, αφού όπως είπε ο τζίρος της επιχείρησης δικαιολογεί ένα δανεισμό ύψους 450.000,00. Συμφωνώ απολύτως, μόνο που ο δανεισμός θα εξυπηρετηθεί από τα κέρδη και όχι από τον τζίρο. Πιστεύω να συμφωνεί και αυτός μαζί μου, αφού προσέθεσε, ότι μια τέτοια λύση θα ήταν εφικτή, αν είχαμε περιστολή άσκοπων δαπανών. Ένα αφελές ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί, προφανώς από τον ίδιο, είναι το ποιες δαπάνες εννοεί, ξεκάθαρα και με παρρησία. Δεν πιστεύω να χαρακτηρίζει ως «άσκοπες» δαπάνες που φορτώθηκαν στην ΑΕ,  και προέκυψαν από διαχρονικές διευκολύνσεις και τακτοποιήσεις.

Ο Θεμιστοκλής Πεταλωτής, δημόσια, στο ΜΜΕ που κατέχει, χαρακτήρισε το ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ως τρύπιο κουμπαρά. Για όνομα του θεού, γίνονται αυτά στις μέρες μας ; Οφείλει λοιπόν άμεσα και δημόσια να στοιχειοθετήσει αυτό το χαρακτηρισμό. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση, είτε για να ελεγχθούν τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας είτε για να αποδοθεί σε αυτόν ο χαρακτηρισμός του συκοφάντη. Δυστυχώς είναι δύσκολοι καιροί για εξαπτέρυγα !!

Κοιτάζοντας κάποιος τα Οικονομικά Στοιχεία της ΑΕ, εύκολα καταλήγει στο συμπέρασμα, πως κάτι δεν κινείται με τον ορθό τρόπο στο μηχανισμό λειτουργίας της.

Εκείνος που έχει πλήρη γνώση των στοιχείων αυτών, είναι ο σημερινός Δήμαρχος, ως υπογράφων τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Οφείλει λοιπόν να απαντήσει αν τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτές είναι «πειραγμένα».

Συγκεκριμένα :

Είναι πειραγμένος, τουλάχιστον τα τελευταία 10 έτη, ο Λογαριασμός Ταμείο της επιχείρησης ; Ποια η σχέση που θα έπρεπε να έχει με το Λογαριασμό Καταθέσεις όψεως ; Τι συμβαίνει όταν μια επιχείρηση παρουσιάζει Εικονικό – Μεγάλο Ταμείο; Μήπως έχει χειραγωγηθεί κατ’ αυτό το τρόπο για να ισοσκελισθεί ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αδύνατο ;

Όταν παρουσιάζεις στο Ταμείο της εταιρίας, πολλαπλάσια διαθέσιμα των καταθέσεων στα Τραπεζικά Ιδρύματα, αυτό μπορεί να οφείλεται σε :


*Έχετε πάρει χρήματα από το ταμείο χωρίς παραστατικά.


* Πληρώνετε bonus σε υπαλλήλους σας, που δεν είναι μέσα στην μισθοδοσία.

 
* Πληρώνετε διάφορα έξοδα για την εταιρεία σας, για τα οποία είτε δεν παίρνετε παραστατικό είτε παίρνετε μικρότερης αξίας παραστατικό.

 
* Μικρότερα Τιμολόγια Πώλησης από το ποσό της Είσπραξης- Κατάθεσης.

 
* Κάνετε αγορές εμπορευμάτων και παγίων και τα παραστατικά που παίρνετε είναι μικρότερης αξίας. 

Ποια από όλα αυτά βρήκαν πρόσφορο έδαφος εφαρμογής, κατά τη διαχείριση των οικονομικών μεγεθών της ΑΕ ;

Ποια εξήγηση μπορεί να δοθεί, βλέποντας κανείς, τις περίεργες αυξομειώσεις του Λογαριασμού « Άλλα έσοδα Εκμετάλλευσης» και ειδικά κατά τα έτη 2013 – 2014 ;

Ποια εξήγηση μπορεί να δοθεί όταν κανείς βλέπει ότι το αποτέλεσμα της χρήσης του 2013 αποτυπώνεται  στις 6.000,00 και το ίδιο αποτέλεσμα στις οικονομικές καταστάσεις του 2014 ( όπου παρουσιάζεται συγκριτικά) αποτυπώνεται στις 26.000,00 ;

Με ποια λογική τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας – έξοδα διάθεσης, απομειώνουν με «βάναυσο» τρόπο τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης ;

Ο δείκτης ρευστότητας της επιχείρησης είναι συμβατός με το μέγεθος και το ρόλο που θα θέλαμε να διαδραματίσει στην τοπική οικονομία ;

Όλα αυτά τα ερωτήματα, τα παραθέτουμε, γιατί οι απαντήσεις τους θα πρέπει να προηγηθούν της επιλογής της οποιασδήποτε λύσης για τον εκσυγχρονισμό του ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΕ. 

Όλοι  όσοι έχουν λόγο στα έτη που λειτουργεί η εταιρεία, είναι περήφανοι για τις επιλογές, όσα αφορά τα πρόσωπα, των Διευθυνόντων  Συμβούλων ; Προφανώς δεν αναφέρομαι στον εν ενεργεία, όχι γιατί είναι συνάδελφος, αλλά γιατί δεν έχει δώσει ακόμη δείγμα γραφής. Αυτοί που τους τοποθέτησαν θα τους έδιναν τα κλειδιά της δικής τους επιχείρησης ;

Επιπρόσθετα όλοι όσοι έχουν θεσμικό ρόλο και λόγο, θα πρέπει να απαιτήσουν, πριν από την επιλογή της όποιας  λύσης, τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου της εταιρείας, τουλάχιστον κατά την τελευταία δεκαετία. Η δικαιολογία ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Λογιστές, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι σοβαρή, και η εκφορά της αποτελεί στις μέρες μας το πιο σύντομο ανέκδοτο. Από τη στιγμή που όλα έχουν γίνει νόμιμα, δεν υπάρχει κανένας λόγος αποφυγής του. Στη συνέχεια να εκπονηθεί Μελέτη Βιωσιμότητας της επιχείρησης και η επιχείρηση να λειτουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, όπως αρμόζει σε μια Ανώνυμη Εταιρία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει μια χρυσή και μοναδική ευκαιρία να χαράξει νέα πορεία, και να οδηγήσει το Αυτοκινητοδρόμιο εκεί που του αξίζει. Το αν το τολμήσει θα το δείξει ο χρόνος.

ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top