Η γραφειοκρατία είναι εδώ!

-1.png

Στρωμένος με… γραφειοκρατικά εμπόδια θα είναι ο δρόμος των ιδιοκτήτων ακίνητων, οι οποίοι θα διεκδικήσουν την αποζημίωση 30% για τις απώλειες που έχουν στα ενοίκια που εισπράττουν του μήνες της κρίσης του κορωνοϊού.

Για να υπολογιστεί επακριβώς το ποσό της έκπτωσης φόρου που δικαιούται κάθε ιδιοκτήτης, ο οποίος αναγκάστηκε να αποδεχθεί μείωση κατά 40% στα εισπραχθέντα ενοίκια μηνών του 2020, θα δημιουργηθεί στο σύστημα ΤΑΧΙSnet ειδική πλατφόρμα, στην οποία κάθε δικαιούχος ιδιοκτήτης θα κληθεί να υποβάλει ηλεκτρονικά έκτακτη δήλωση, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει η απώλεια εισοδημάτων από μισθώματα.

Στην δήλωσή αυτή θα πρέπει να αναγράψει:

  1. στοιχεία για το μισθωτήριο συμβόλαιο, τα οποία θα μπορούν να διασταυρωθούν με την ήδη υποβληθείσα στο ΤΑΧΙSnet δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης
  2. στοιχεία από τα οποία θα προκύπτουν τα ποσά εισοδηματικής απώλειας, δηλαδή τα ποσά τα οποία αντιστοιχούν στα μη εισπραχθέντα τμήματα των συμφωνηθέντων μισθωμάτων, λόγω της επιβολής της αναγκαστικής μείωσης του 40%.

Προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η δήλωση, θα είναι να αποδειχθεί η μη είσπραξη των ποσών που θα προκύπτει ότι αντιστοιχούν στο 40% των συμφωνηθέντων μισθωμάτων.

Έκπτωση ισοδύναμη με το 30% της απώλειας

Το ποσό της έκπτωσης που θα δικαιούται κάθε ιδιοκτήτης, θα προσδιορίζεται, στη συνέχεια, με την εφαρμογή συντελεστή 20% επί του μειωμένου κατά 40% ποσού εισπραχθέντων ενοικίων. Στην ουσία, όπως ήδη αναφέραμε, το ποσό της έκπτωσης θα ισοδυναμεί με το 30% της εισοδηματικής απώλειας λόγω περικοπής των εισπραχθέντων ενοικίων κατά 40%.

Έτσι, αν, για παράδειγμα, το συνολικό ποσό της αποδειχθείσας εισοδηματικής απώλειας είναι 1.800 ευρώ, τότε το ποσό της έκπτωσης φόρου θα προσδιορίζεται στα 540 ευρώ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top