Δήμος Ηράκλειας :Αιτήσεις για την παραχώρηση επιπλέον κοινόχρηστων χώρων για τραπεζοκαθίσματα

-λήψης-4-2.jpg

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αρθρο 65 του Ν 4688/2020 δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του προβλεπόμενου στην άδεια κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι επιθυμούν να αναπτύξουν επιπλέον τραπεζοκαθίσματα θα πρέπει να προσέλθουν στο δήμο για να καταθέσουν αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top