Δήμος Ηράκλειας : 5.000 ευρώ για την διαχείριση κενών φιαλών φυτοφαρμάκων

-λήψης-4-5.jpg

 Το δημοτικό συμβούλιο Ηράκλειας αποφάσισε ομόφωνα

Την εκτέλεση της υπηρεσίας «Διαχείριση κενών πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων» από ιδιώτη, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου και για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως το τέλος του έτους 2020 ή έως εξάντλησης του συμβατικού ποσού

 Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με την υπό σύνταξη μελέτη της υπηρεσίας «Διαχείριση κενών πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων» από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου προϋπολογισμού 5.000,00€ με ΦΠΑ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top