Σέρρες : Ξεκινούν έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων προς αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού.

-λήψης-20.jpg

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε.Σερρών, ενημερώνει τον επιχειρηματικό κόσμο και τους πολίτες του N.Σερρών ότι, ύστερα από εντολή του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας της Αγορά και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π.), πρόκειται να προβεί σε συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχων με τη συνδρομή της Αστυνομίας, για τον έλεγχο τήρησης των μέτρων προς αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Σχετικές διατάξεις:

· Π.Ν.Π. 01.05.2020 (αριθμ. ΦΕΚ 90 Α΄/2020)

· αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/04.06.2020 (αριθμ. ΦΕΚ 2168 Β΄/2020)

· αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35444/09.06.2020 (αριθμ. ΦΕΚ 2216 Β΄/2020

· αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35463/09.06.2020 (αριθμ. ΦΕΚ 2217 Β΄/2020)

Για όσους παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ύψους (α) τουλάχιστον 150€ για τα φυσικά πρόσωπα για κάθε παράβαση και (β) τουλάχιστον 1.000€ για τις επιχειρήσεις, για κάθε παράβαση, καθώς και αναστολή λειτουργίας για ελάχιστο χρονικό διάστημα 15 ημερών. Επισημαίνεται δε ότι, βάσει της ΠΝΠ της 01.05.2020, η προθεσμία υποβολής, καθώς και η υποβολή αντιρρήσεων, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού/φορέα, το οποίο επιβάλλεται επιτόπου με τη διαπίστωση της παράβασης από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε.Σερρών, παρακαλεί θερμά τους πολίτες και τους επιχειρηματίες του Nομού Σερρών, για τη συμμόρφωσή τους με τις κείμενες διατάξεις, για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού και την προστασία των πολιτών, καταναλωτών κι εργαζομένων, και κυρίως για να μην βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να επιβάλλει ιδιαίτερα δυσβάσταχτες κυρώσεις.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top