Π.Ε Σερρών : Κορυφαίο πρόβλημα η υπογεννητικότητα

-λήψης-1-24.jpg

Κορυφαίο πρόβλημα του Νομού Σερρών από τα τόσα που τον χαρακτηρίζουν, είναι η υπογεννητικότητα, η οποία σύμφωνα με στοιχεία του 2006, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, κατατάσσει το Νομό μας στην 1η θέση των Νομών της χώρας με το μεγαλύτερο  ποσοστό φυσικής μείωσης του  πληθυσμού του με  ποσοστό – 5,88 καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση στου 53 Νομούς της Χώρας.

Στον Αναλυτικό Πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατάταξη όλων των Νομών και τη σύγκριση της εξέλιξης στα έτη 2005 και 2006.

Η παράθεση των αριθμητικών στοιχείων στον Αναλυτικό Πίνακα που ακολουθεί, στηρίζεται στις Γενικές απογραφές που πραγματοποιεί η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος ανά 10 χρόνια και στα αριθμητικά δεδομένα των γεννήσεων και θανάτων των ληξιαρχείων του Νομού μας, για τα ενδιάμεσα έτη.-

Από το 1991 και μετά η φυσική αύξηση του πληθυσμού του Νομού μας ακολουθεί μια κλιμακωτή μείωση της φυσικής μεταβολής του πληθυσμού του Νομού Σερρών. Από διαφορά -647 μεταξύ γεννήσεων και θανάτων το 1991, η διαφορά έφθασε στο Νομό μας στα -1.118. Αυτό σημαίνει ότι από το 2006 και μετά ο Νομός Σερρών χάνει από τον πληθυσμό του πάνω από 1.200 κάθε χρόνο.

Αν αθροίσουμε τις διαφορές μεταξύ γεννήσεων – θανάτων από 1999 μέχρι και το 2006 (χρονιά που διαθέτουμε στοιχεία), θα διαπιστώσουμε ότι ο πληθυσμός του Νομού μας το χρονικό αυτό διάστημα μειώθηκε κατά 13.076 άτομα. Αν αυτόν τον αριθμό τον αφαιρέσουμε από τον πληθυσμό του Νομού μας του 1991, τότε έπρεπε κανονικά σήμερα ο πληθυσμός του Νομού Σερρών να ήταν  192.828 – 13.076 = 179.752 κάτοικοι.-

Συνεπώς ο αριθμός των 189.851 κατοίκων του Νομού μας του 2006, οφείλεται στην εγκατάσταση τουλάχιστον 9.200 παλιννοστούντων και των παρατύπως εισερχομένων ατόμων που έχουν αιτηθεί ασύλου και προστέθηκαν στο συνολικό μόνιμο πληθυσμού του νομού.-

Επίσης πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι πολλού συμπολίτες μας απογράφονται στον τόπο καταγωγής τους, αλλά ζουν και εργάζονται σε άλλους Νομούς της Χώρας και κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Συνεπώς η πραγματική εικόνα του Νομού είναι ακόμα πιο απογοητευτική και ο πληθυσμός του Νομού είναι ακόμη πιο μικρός απ’ τον αναφερόμενο στον παραπάνω πίνακα.-

Σύμφωνα με τη πρόσφατη μελέτη της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων του 2018, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

«…η ατεκνία μεταξύ των γυναικών δεν φαίνεται να αποτελεί συνειδητή επιλογή, όπως συμβαίνει σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, είναι μάλλον το αποτέλεσμα καταστάσεων και συνθηκών που επιβάλλονται από το ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και δυσκολεύουν την απόφαση για τεκνοποίηση (έρευνα Eurostat 2018), η δε πρόσφατη οικονομική κρίση επιδείνωσε ακόμη περισσότερο το περιβάλλον αυτό. Ταυτόχρονα, η απόκτηση παιδιών για τα ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού του νομού μας καθίσταται, με την υψηλή ανεργία των νέων και την επισφάλεια στην αγορά εργασίας, τη συρρίκνωση των μισθών και κυρίως την αβεβαιότητα για το μέλλον, ακόμη πιο προβληματική».

Επειδή ο Νομός Σερρών σε όλους του παραπάνω δείκτες κατέχει «πρωταγωνιστική» θέση, δικαιολογείται  η ατεκνία των ζευγαριών.

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία για το μαθητικό δυναμικό του Νομού Σερρών το οποίο βαίνει διαρκώς μειούμενο με συνέπεια εδώ και πολλές δεκαετίες να κλείνουν σχολεία ιδίως στην περιφέρεια του νομού.

Συγκεκριμένα, ενώ το σχολικό έτος 2015-2016 υπήρξαν 1.401 εγγραφές στην Α΄ τάξη, το 2017-18 οι εγγραφές μειώθηκαν στις 1.252 και φέτος (2018 – 2019) έχουμε 1.170 περίπου εγγραφές.

Μάλιστα για το 2019-2020 τα στοιχεία δείχνουν ο αριθμός των εγγραφών στην Α’ τάξη θα είναι περίπου 1.050. Προκύπτει δηλαδή πως σε μια τετραετία ο μαθητικός πληθυσμός θα έχει μειωθεί κατά 25% περίπου.

Στα νηπιαγωγεία του Ν. Σερρών κατά τις φετινές εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019 εγγράφηκαν συνολικά 1.730 περίπου Νήπια και προνήπια, μειωμένα κατά 200 νήπια σε σχέση με την περσινή χρονιά (ποσοστό 11% λιγότερα).

Αν υπολογίσουμε και τις οικογένειες που μεταναστεύουν κάθε χρόνο από το Ν. Σερρών κυρίως στο εξωτερικό, την επόμενη 5ετια θα μειωθεί και άλλο ο μαθητικός πληθυσμός.

Η ΑΝΤΙΜΑΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ο μόνος τρόπος για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος ειδικά του Νομού Σερρών που παρουσιάζει το μεγαλύτερο δείκτη φυσικής μείωσης του πληθυσμού του είναι η λήψη μέτρων που θα στοχεύουν στην ανακοπή των πτωτικών τάσεων της γονιμότητας και την ανόρθωσή της. Μέτρα που εάν ληφθούν ακόμη και σήμερα, δεν θα αλλάξουν ριζικά τα δεδομένα άμεσα, αλλά σε βάθος μεγάλου χρόνου.

Ο Νομός Σερρών με τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε, απαιτεί ειδική μεταχείριση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, έξω από τις γενικές αναφορές μέτρων που προτείνονται για την αντιμετώπιση Πανελληνίως του θέματος την υπογεννητικότητας.

Οι πολιτικές αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας του Νομού Σερρών, πρέπει να περιλαμβάνουν ενισχυμένα μέτρα στήριξης της οικογένειας, με εξασφάλιση της εργασίας στους γονείς και της φροντίδας των παιδιών.

Αναλυτικότερα τα μέτρα ειδικά για το Νομό Σερρών πρέπει να εξασφαλίζουν:

  1. Απασχόληση με ειδική πριμοδότηση ώστε η ανεργία να εξαλείφει.
  2. Τη δημιουργία και λειτουργία υποδομών φροντίδας όλων των παιδιών του Νομού.
  3. Προσαυξημένα για το νομό Σερρών επιδόματα για το δεύτερο παιδί – Στεγαστική πολιτική για τα άστεγα ζευγάρια – Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας.
  4. Ειδικά φορολογικά και άλλα οικονομικά κίνητρα για τις οικογένειες με δύο παιδιά.
  5. Υπηρεσίες Υγείας στην οικογένεια και στρατηγικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

Τα στοιχεία των επίσημων απογραφών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (από το 1971 έως το 2001 που υπάρχουν στοιχεία), κατατάσσουν τον πληθυσμό του Νομού Σερρών, σε ομάδες ηλικιών, που αποτελούν τη λεγόμενη Δομή της Πυραμίδας Ηλικιών.

Η ποσοστιαία εξέλιξη της κάθε ομάδας, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί αναδεικνύει το πρόσθετο δυσμενές για το Νομό Σερρών πρόβλημα, της συνεχούς αύξησης του δείκτη γήρανσης.-

Η δυσμενής αυτή εξέλιξη της δομής της πυραμίδας των ηλικιών, δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις στη φυσική αύξηση του πληθυσμού και στην παραγωγική του απασχόληση.-

Το πρόβλημα αυτό καθημερινά επιδεινώνεται λόγω της ασκούμενης γεωργικής πολιτικής, του μικρού γεωργικού κλήρου και της εξόδου Σερραίων αγροτών από το επάγγελμα του αγρότη και τη φυγή τους σε μεγάλα αστικά κέντρα για αναζήτηση καλύτερης τύχης.-

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι η κατάσταση αυτή σε ορισμένες περιοχές του Νομού (παραμεθόριες – ημιορεινές κλπ) φθάνει σε κρίσιμα σημεία.-

Κορυφαίο πρόβλημα του Νομού Σερρών από τα τόσα που τον χαρακτηρίζουν, είναι η υπογεννητικότητα, η οποία σύμφωνα με στοιχεία του 2006, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, κατατάσσει το Νομό μας στην 1η θέση των Νομών της χώρας με το μεγαλύτερο  ποσοστό φυσικής μείωσης του  πληθυσμού του με  ποσοστό – 5,88 καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση στου 53 Νομούς της Χώρας.

Στον Αναλυτικό Πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατάταξη όλων των Νομών και τη σύγκριση της εξέλιξης στα έτη 2005 και 2006.

Η παράθεση των αριθμητικών στοιχείων στον Αναλυτικό Πίνακα που ακολουθεί, στηρίζεται στις Γενικές απογραφές που πραγματοποιεί η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος ανά 10 χρόνια και στα αριθμητικά δεδομένα των γεννήσεων και θανάτων των ληξιαρχείων του Νομού μας, για τα ενδιάμεσα έτη.-

Από το 1991 και μετά η φυσική αύξηση του πληθυσμού του Νομού μας ακολουθεί μια κλιμακωτή μείωση της φυσικής μεταβολής του πληθυσμού του Νομού Σερρών. Από διαφορά -647 μεταξύ γεννήσεων και θανάτων το 1991, η διαφορά έφθασε στο Νομό μας στα -1.118. Αυτό σημαίνει ότι από το 2006 και μετά ο Νομός Σερρών χάνει από τον πληθυσμό του πάνω από 1.200 κάθε χρόνο.

Αν αθροίσουμε τις διαφορές μεταξύ γεννήσεων – θανάτων από 1999 μέχρι και το 2006 (χρονιά που διαθέτουμε στοιχεία), θα διαπιστώσουμε ότι ο πληθυσμός του Νομού μας το χρονικό αυτό διάστημα μειώθηκε κατά 13.076 άτομα. Αν αυτόν τον αριθμό τον αφαιρέσουμε από τον πληθυσμό του Νομού μας του 1991, τότε έπρεπε κανονικά σήμερα ο πληθυσμός του Νομού Σερρών να ήταν  192.828 – 13.076 = 179.752 κάτοικοι.-

Συνεπώς ο αριθμός των 189.851 κατοίκων του Νομού μας του 2006, οφείλεται στην εγκατάσταση τουλάχιστον 9.200 παλιννοστούντων και των παρατύπως εισερχομένων ατόμων που έχουν αιτηθεί ασύλου και προστέθηκαν στο συνολικό μόνιμο πληθυσμού του νομού.-

Επίσης πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι πολλού συμπολίτες μας απογράφονται στον τόπο καταγωγής τους, αλλά ζουν και εργάζονται σε άλλους Νομούς της Χώρας και κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Συνεπώς η πραγματική εικόνα του Νομού είναι ακόμα πιο απογοητευτική και ο πληθυσμός του Νομού είναι ακόμη πιο μικρός απ’ τον αναφερόμενο στον παραπάνω πίνακα.-

Σύμφωνα με τη πρόσφατη μελέτη της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων του 2018, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

«…η ατεκνία μεταξύ των γυναικών δεν φαίνεται να αποτελεί συνειδητή επιλογή, όπως συμβαίνει σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, είναι μάλλον το αποτέλεσμα καταστάσεων και συνθηκών που επιβάλλονται από το ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και δυσκολεύουν την απόφαση για τεκνοποίηση (έρευνα Eurostat 2018), η δε πρόσφατη οικονομική κρίση επιδείνωσε ακόμη περισσότερο το περιβάλλον αυτό. Ταυτόχρονα, η απόκτηση παιδιών για τα ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού του νομού μας καθίσταται, με την υψηλή ανεργία των νέων και την επισφάλεια στην αγορά εργασίας, τη συρρίκνωση των μισθών και κυρίως την αβεβαιότητα για το μέλλον, ακόμη πιο προβληματική».

Επειδή ο Νομός Σερρών σε όλους του παραπάνω δείκτες κατέχει «πρωταγωνιστική» θέση, δικαιολογείται  η ατεκνία των ζευγαριών.

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία για το μαθητικό δυναμικό του Νομού Σερρών το οποίο βαίνει διαρκώς μειούμενο με συνέπεια εδώ και πολλές δεκαετίες να κλείνουν σχολεία ιδίως στην περιφέρεια του νομού.

Συγκεκριμένα, ενώ το σχολικό έτος 2015-2016 υπήρξαν 1.401 εγγραφές στην Α΄ τάξη, το 2017-18 οι εγγραφές μειώθηκαν στις 1.252 και φέτος (2018 – 2019) έχουμε 1.170 περίπου εγγραφές.

Μάλιστα για το 2019-2020 τα στοιχεία δείχνουν ο αριθμός των εγγραφών στην Α’ τάξη θα είναι περίπου 1.050. Προκύπτει δηλαδή πως σε μια τετραετία ο μαθητικός πληθυσμός θα έχει μειωθεί κατά 25% περίπου.

Στα νηπιαγωγεία του Ν. Σερρών κατά τις φετινές εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019 εγγράφηκαν συνολικά 1.730 περίπου Νήπια και προνήπια, μειωμένα κατά 200 νήπια σε σχέση με την περσινή χρονιά (ποσοστό 11% λιγότερα).

Αν υπολογίσουμε και τις οικογένειες που μεταναστεύουν κάθε χρόνο από το Ν. Σερρών κυρίως στο εξωτερικό, την επόμενη 5ετια θα μειωθεί και άλλο ο μαθητικός πληθυσμός.

Η ΑΝΤΙΜΑΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ο μόνος τρόπος για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος ειδικά του Νομού Σερρών που παρουσιάζει το μεγαλύτερο δείκτη φυσικής μείωσης του πληθυσμού του είναι η λήψη μέτρων που θα στοχεύουν στην ανακοπή των πτωτικών τάσεων της γονιμότητας και την ανόρθωσή της. Μέτρα που εάν ληφθούν ακόμη και σήμερα, δεν θα αλλάξουν ριζικά τα δεδομένα άμεσα, αλλά σε βάθος μεγάλου χρόνου.

Ο Νομός Σερρών με τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε, απαιτεί ειδική μεταχείριση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, έξω από τις γενικές αναφορές μέτρων που προτείνονται για την αντιμετώπιση Πανελληνίως του θέματος την υπογεννητικότητας.

Οι πολιτικές αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας του Νομού Σερρών, πρέπει να περιλαμβάνουν ενισχυμένα μέτρα στήριξης της οικογένειας, με εξασφάλιση της εργασίας στους γονείς και της φροντίδας των παιδιών.

Αναλυτικότερα τα μέτρα ειδικά για το Νομό Σερρών πρέπει να εξασφαλίζουν:

  1. Απασχόληση με ειδική πριμοδότηση ώστε η ανεργία να εξαλείφει.
  2. Τη δημιουργία και λειτουργία υποδομών φροντίδας όλων των παιδιών του Νομού.
  3. Προσαυξημένα για το νομό Σερρών επιδόματα για το δεύτερο παιδί – Στεγαστική πολιτική για τα άστεγα ζευγάρια – Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας.
  4. Ειδικά φορολογικά και άλλα οικονομικά κίνητρα για τις οικογένειες με δύο παιδιά.
  5. Υπηρεσίες Υγείας στην οικογένεια και στρατηγικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

Τα στοιχεία των επίσημων απογραφών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (από το 1971 έως το 2001 που υπάρχουν στοιχεία), κατατάσσουν τον πληθυσμό του Νομού Σερρών, σε ομάδες ηλικιών, που αποτελούν τη λεγόμενη Δομή της Πυραμίδας Ηλικιών.

Η ποσοστιαία εξέλιξη της κάθε ομάδας, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί αναδεικνύει το πρόσθετο δυσμενές για το Νομό Σερρών πρόβλημα, της συνεχούς αύξησης του δείκτη γήρανσης.-

Η δυσμενής αυτή εξέλιξη της δομής της πυραμίδας των ηλικιών, δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις στη φυσική αύξηση του πληθυσμού και στην παραγωγική του απασχόληση.-

Το πρόβλημα αυτό καθημερινά επιδεινώνεται λόγω της ασκούμενης γεωργικής πολιτικής, του μικρού γεωργικού κλήρου και της εξόδου Σερραίων αγροτών από το επάγγελμα του αγρότη και τη φυγή τους σε μεγάλα αστικά κέντρα για αναζήτηση καλύτερης τύχης.-

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι η κατάσταση αυτή σε ορισμένες περιοχές του Νομού (παραμεθόριες – ημιορεινές κλπ) φθάνει σε κρίσιμα σημεία.-

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΟΓΑΡΝΕΣ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top