Σέρρες : Η εφορία ¨¨ζεμάτισε ¨¨ επιχειρηματία

-λήψης-5-9.jpg

Ζεματάνε οι έλεγχοι των καταθέσεων που διενεργεί η Εφορία, καθώς σε όσους φορολογούμενους βρεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, ποσά τα οποία δεν δικαιολογούνται, από τις φορολογικές δηλώσεις πέφτει βαρύς πέλεκυς.

Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί Σερραίος επιχειρηματίας, για τον οποίο ένας συνήθης φορολογικός έλεγχος κατέληξε σε εφιάλτη.

Οι ελεγκτές βρήκαν στους τραπεζικούς του λογαριασμούς το συνολικό (για μια διετία) ποσό των 219.037,80 ευρώ και του καταλόγισαν φόρους και πρόστιμα ύψους 152.047,38 ευρώ, ή το 69,4%!

Ο επιχειρηματίας προσέφυγε στη Διεύθυνση διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, αλλά η προσφυγή του απορρίφθηκε και τώρα καλείται να πληρώσει το ποσό των 152.000 ευρώ ή να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΔ, (944/ 27/05/2020) ο φορολογικός έλεγχος ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 και του κοινοποιήθηκε η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ.Με αυτή επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, για το οικονομικό έτος 2014 (διαχειριστική περίοδο 01/01/2013 – 31/12/2013), φόρος ποσού 41.244,07 ευρώ, πρόστιμο ανακρίβειας και τόκοι ποσού 42.299,92 ευρώ, καθώς και εισφορά αλληλεγγύης ποσού 6.202,73 ευρώ.

Δηλαδή το συνολικό ποσό φόρου ανήλθε σε 89.746,72 ευρώ, κατόπιν διαπίστωσης προσαύξησης περιουσίας από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία (καταθέσεις) ποσού 135.588,10 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το άθροισμα των φόρων και των προστίμων ανέρχονται στο 66,2% επί του ποσού των αδικαιολόγητων καταθέσεων.

Όμως ο έλεγχος προχώρησε και στο επόμενο έτος, το φορολογικό έτος 2014, για το οποίο διαπιστώθηκε προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ύψους 83.449,70 ευρώ.

Έτσι επιβλήθηκε στον φορολογούμενο για το έτος 2014, φόρος ύψους 41.200,08 ευρώ, πρόστιμο ανακρίβειας ποσού ύψους 12.360,02 ευρώ, καθώς και εισφορά αλληλεγγύης ποσού 8.740,56 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των φόρων και των προστίμων ανήλθε σε 62.300,66 ευρώ ή στο 75,7% των καταθέσεων που η Εφορία θεώρησε ως «προσαύξησης περιουσίας από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία».


Πηγή sofokleousin

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top