Δήμος Σερρών : Πρόσληψη 10 εργατών με 4μηνες συμβάσεις

-λήψης-4.jpg

Με ομόφωνη απόφαση η οικονομική επιτροπή του δήμου Σερρών αποφάσισε την :

 1.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών σε υπηρεσία του Δήμου Σερρών, για την ανάγκη αντιμετώπισης της απειλής του κορονοϊού COVID – 19.

2.  Για την Διεύθυνση Καθαριότητας, την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράμηνης διάρκειας, οκτώ ( 8 ) ΥΕ Εργατών και δύο ( 2 ) ΔΕ Ο δηγών , για την ανάγκη αντιμετώπισης της απειλής του κορονοϊού COVID-19.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top