Με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του συμβουλίου της ΠΚΜ

-λήψης-1-3.jpg

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, στις 12 το μεσημέρι.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,  β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020) και γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα συμμετάσχει το σύνολο των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:Επικύρωση πρακτικών 17ης/25-11-2019, 18ης/23-12-2019, 1ης/20-01-2020 και 2ης/28-02-2020 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής:Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 2ο:Συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής:Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 3ο:Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020.
Εισηγήτρια :Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  Θέμα 4ο:Έγκριση δωρεάς  δέκα (10) συστημάτων καθαρισμού και απολύμανσης αέρα για τις ανάγκες των νοσοκομείων αναφοράς SARS – Cov- 2 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα της 3ης και 4ης Υ.ΠΕ.  
Εισηγητής:Χρήστος Μήττας, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 5ο:Έγκρισης δωρεάς 3.000 χειρουργικών μασκών τριπλής στρώσης (με δείκτη BFE > 96%) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στην 3η και 4η Υγειονομική Περιφέρεια.  
Εισηγητής :Χρήστος Μήττας, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  Θέμα 6ο:Έγκριση για την απόσυρση του υπ’ αρ. ΚΗΙ 6880 υπηρεσιακού οχήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  
Εισηγήτρια :Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
  Θέμα 7ο:Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242/96 για μίσθωση ακινήτων και την εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων Π.Ε. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  
Εισηγητής:Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 8ο:Έγκριση σύναψης συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Αριστοτέλη και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής :Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top