Δήμος Σερρών : Υποβλήθηκε το αίτημα για το δάνειο 1.700.000 ευρώ για την ΔΕΥΑΣ

-λήψης-3-4.jpg

Κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Σερρών ενέκρινε την

 υποβολή αιτήματος: 

Α) για έκτακτη επιχορήγηση από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), με το ποσό του 1.700.000,00 €, έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, για την οικονομική ενίσχυση της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών

 Β) για την αύξηση των δόσεων παρακράτησης σε εβδομήντα δύο (72), ίσο με τον αριθμό δόσεων που θα καταβάλει η ΔΕΥΑΣ προς το Δήμο Σερρών, για λόγους ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 

Στην απόφαση αυτή ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φαρμάκης Παύλος, ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top