Σέρρες: Ψεκασμοί σε καλλιέργειες μηλοειδών και καρυδιάς

-λήψης-8-1.jpg

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας ανακοινώνει τα παρακάτω:

Από την καταγραφή των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες σε καλλιέργειες μηλιάς και καρυδιάς σε περιοχές της ΠΕ Σερρών, διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση των συλλήψεων που ξεκίνησε την περίοδο 1-3/7/2020 και συνεχίζεται με αυξομειώσεις λόγω της αστάθειας του καιρού. Αυτή την εποχή τα ενήλικα ωοτοκούν κατευθείαν επάνω στους καρπούς και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή των ζημιών ιδιαίτερα σε περιοχές που εμφάνισαν σοβαρές προσβολές  κατά τα προηγούμενα έτη.  Η γενιά διαρκεί περίπου 25 ημέρες  και η νεαρή προνύμφη, αφού πρώτα περιπλανηθεί 2-3 ημέρες επί του καρπού, στη συνέχεια εισχωρεί από σημείο επαφής του με άλλο καρπό, βλαστό ή φύλλο. Η περίοδος αυτή είναι η πιο αποτελεσματική για την καταπολέμησή της.

Η πορεία των συλλήψεων της καρπόκαψας είναι ενδεικτική για την πορεία εξέλιξης του εντόμου για μία ευρεία περιοχή. Επειδή όμως, υπάρχει πιθανότητα διαφοροποίησης μεταξύ των  κτημάτων μίας περιοχής, καλό είναι οι παραγωγοί να παρακολουθούν την εμφάνιση της καρπόκαψας στα κτήματά τους είτε με παγίδες, είτε με τακτική επιθεώρηση των καρπών για τη διαπίστωση προσβολών, με σκοπό τη καλύτερη εκτίμηση της αναγκαιότητας του ψεκασμού.

Σύμφωνα με τα παραπάνω συνιστάται να γίνει ψεκασμός το διάστημα 8-11 Ιουλίου, με σκευάσματα που εφαρμόζονται κατά την εναπόθεση των ωών και 11-15 Ιουλίου με σκευάσματα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες. Ο συγκεκριμένος ψεκασμός χρειάζεται να επαναληφθεί μετά από 10 – 12 ημέρες ανάλογα με την εξέλιξη των προσβολών, τη διάρκεια δράσης του φαρμάκου που χρησιμοποιήθηκε και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

Οι ψεκασμοί πρέπει να είναι επιμελημένοι με διαβροχή όλης της φυλλικής επιφάνειας και να φθάνουν και στα ψηλά τμήματα των δένδρων. Οι παραγωγοί θα πρέπει να τηρούν τα αναγραφόμενα στις ετικέτες έγκρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων  και ιδιαίτερα τον προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό επεμβάσεων με το ίδιο εντομοκτόνο.

Η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων και να εφαρμόζονται πιστά οι οδηγίες χρήσης.          

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών στο τηλ. 2321355224 (κ. Μυλωνόπουλος).

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top