Δήμος Σερρών : Με δύο θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

-λήψης-11.jpg

Δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνεδριάζει την  Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020,το δημοτικό συμβούλιο Σερρών . Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης καθορίζεται από τις 10:00 έως τις 13:00 αντίστοιχα και και ο τρόπος επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.ά.). Η καταγραφή τυχών απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: proedros.ds@serres.gr ή μέσω sms στο τηλέφωνο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ   1ο:    Έγκριση παράτασης υλοποίησης της πράξης ¨Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας¨ (Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the Greece – Republic of North Macedonia cross-border area – «ZEFFIROS») στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC ¨Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020¨.                                                                                                                                     

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ   2ο:    Καθορισμός χώρου συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.                                                                                                                                   

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top