Δήμος Νέας Ζίχνης : Σε εξέλιξη η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την μελέτη του 5ου Αρδευτικού δικτύου

107567847_1667711160043823_6540749147421897417_n.jpg

Η επιτροπή του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 5ΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ & ΜΠΕ», συνολικού προϋπολογισμού 525.000,00 ευρώ ξεκίνησε   την αποσφράγιση .

  Η μελέτη αφορά την ακόλουθη κατηγορία μελετών:
• Κατηγορία 13 (Μελέτες Yδραυλικών Έργων)
• Κατηγορία 9 (Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων)
• Κατηγορία 23 (Γεωργοτεχνική μελέτη)
• Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες)
• Κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες)
• Κατηγορία 16 (Μελέτες Τοπογραφίας).
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top