Δήμος Σιντικής : Ειδικό σήμα λειτουργίας για τα λουτρά Αγκίστρου και Σιδηροκάστρου

-λήψης-16.jpg

Και οι δυο λουτροπόλεις του Δήμου Σιντικής απέκτησαν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας

Οι δύο λουτροπόλεις ιδιοκτησίας του Δήμου μας, Σιδηροκάστρου και Αγκίστρου απέκτησαν πλέον Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σαν Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας (Μ.Ι.Θ.) με βάση την Υ.Α. 2704/2018. Από τις λίγες στον ελληνικό χώρο.

Έτσι και μετά την προγενέστερη έκδοση των ΦΕΚ αναγνώρισης των ιαματικών τους ιδιοτήτων από το έτος 2018, διαθέτουν τις σχετικές νομιμοποιήσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία τους, αλλά και την περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίησή τους.

Η προσπάθεια και η συνεργασία του Δήμου, της Σιντικής ΔΑΕ και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΑΕ απέφεραν την επιτυχή έκβαση.

Προχωράμε.

Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Λουτρόπολης Σιδηροκάστρου.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%A8%CE%A5465%CE%A7%CE%98%CE%9F-%CE%96%CE%92%CE%9E?inline=true

Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Λουτρόπολης Αγκίστρου.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%96%CE%99465%CE%A7%CE%98%CE%9F-%CE%93%CE%A3%CE%9F?inline=true

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top