Π.Ε Σερρών : Υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Κρηνίδα – Όρια Ν. Καβάλας»

108552105_1546940308811841_6664813960473734333_o.jpg

Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Κρηνίδα – Όρια Ν. Καβάλας» συνολικής δαπάνης 315.830,23 ευρώ, υπέγραψε σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου 2020, ο Aντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
Η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε εννέα (9) μήνες και λήγει την 13-04-2021.
Σύμφωνα με την μελέτη θα γίνουν εργασίες σε μήκος 12 χιλιομέτρων περίπου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να αποκατασταθούν οι πλέον φθαρμένες περιοχές, ειδικά σε θέσεις όπου οι παραμορφώσεις του οδοστρώματος, λόγω των φορτίων πέδησης των βαρέων οχημάτων, είναι έντονες. Θα αφαιρεθούν με φρεζάρισμα οι κατεστραμμένες ασφαλτικές στρώσεις και ανάλογα με το βάθος επέμβασης, θα κατασκευαστεί ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση και στη συνέχεια κάλυψη με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνονται στη συγκεκριμένη προβληματική επιφάνεια και μόνο, με δυνατότητα άμεσου ελέγχου των συνθηκών αποκατάστασης, χωρίς πρόκληση άσκοπων ζημιών σε υγιή τμήματα.
Οι εργασίες συντήρησης θα αρχίσουν με επούλωση λάκκων σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο, ορθογωνισμό, κατακορύφωση των παρειών, καθαρισμό λάκκων και εν συνεχεία στρώση με ασφαλτόμιγμα που παράγεται εν θερμώ.
Τμήματα του δικτύου, που θα αξιολογηθούν ως επικίνδυνα αφού φρεζαριστούν, θα ελεγχθεί η βάση οδοστρωσίας, και μετά θα γίνουν σε εργασίες συντήρησης.
Θα ελεγχθούν τα τεχνικά και οι τάφροι απορροής των ομβρίων υδάτων και θα γίνει καθαρισμός αυτών, όπου απαιτείται. Επίσης, θα γίνει καθαρισμός των ρείθρων και αποκατάσταση αυτών, όπου κριθεί αναγκαίο.
Παράλληλα, θα αντικατασταθούν οι κατεστραμμένες πινακίδες σήμανσης και θα τοποθετηθούν νέες, όπου δεν υπάρχουν, καθώς επίσης θα αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα στηθαία ασφάλειας και η αποχρωματισμένη διαγράμμιση.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top