Νοσοκομείο Σερρών : Πρόσληψη 10 ειδικευόμενων νοσηλευτών

-λήψης-5-5.jpg

Ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη 266 θέσεων ειδικευόμενων Νοσηλευτών/τριών στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική σε φορείς αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης να καταθέσουν ηλεκτρική αίτηση, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην ανωτέρω σχετική Απόφαση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νοσηλευτές/τριες που δεν εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα, υποβάλλουν αίτηση από 13/07/2020 έως και 24/07/2020 (10 εργάσιμες ημέρες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:nos.eidikotites@4ype.gr. Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να μελετήσουν τη συνημμένη στην παρούσα αριθμ.Γ6α/Γ.Π.39226/30-06-2020 (ΦΕΚ 2656/τ.Β’/30-6-2020) Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας για τη λήψη ειδικοτήτων.

Το πρότυπο αρχείο της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης http://www.4ype.gr. σε επεξεργάσιμη μορφή – συμπληρώνεται ηλεκτρονικά σε όλα του τα πεδία, υπογράφεται και ακολούθως σκανάρεται μαζί με τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις που προβλέπονται για τα νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top