Σέρρες :Ανακοινώθηκαν από την ΑΝΕΣΕΡ τα προσωρινά αποτελέσματα για το LEADER

-λήψης-30.jpg

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών σε συνέχεια των αποφάσεων15/15-05-2020 και 20/17-07-2020 που λήφθηκαν από την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ), ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα, μετά και την ολοκλήρωση στις 15/7/2020του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων που διεξήχθη από την ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω από τα 102 επενδυτικά σχέδια με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 13.784.000 €, αξιολογήθηκαν θετικά και προτείνονται για ένταξη 73 επενδυτικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 9.773.360€.

Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα σχέδια που αφορούν τη μεταποίηση και τα σχέδια που αφορούν την παροχή υπηρεσιών.

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται σχέδια που αφορούν την “πρώτη” και “δεύτερη”μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, όπως τυροκομεία, μεταποίησης ξηρών καρπών,εργαστήρια παραγωγής χυμών φρούτων, ελαιοτριβεία και συσκευαστήρια ελαιολάδου, ζυθοποιεία, οικοτεχνίες, επιχειρήσεις παραγωγής ζωοτροφών εργαστήρια μελιού, οινοποιεία, εργαστήρια κρεατοσκευασμάτων, κ.α.Αλλά και επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη μεταποίηση λοιπών προϊόντων και βιοτεχνικές δραστηριότητες όπως παραγωγή μεταλλικών εργαλείων, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, – αρτοσκευασμάτων,δραστηριότητες παραγωγής ειδών ξενοδοχειακού και οικιακού εξοπλισμού,

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top