Δήμος Βισαλτίας : Σε διαβούλευση το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2021-2024

-λήψης-3-21.jpg

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βισαλτίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη της συμμετοχής των πολιτών και των φορέων στον καθορισμό του οράματος και της στρατηγικής για την περιοχή μας, ο Δήμος καλεί τους δημότες και τους φορείς της Βισαλτίας να συνδράμουν, με την αποτύπωση των σκέψεων και των προτάσεών τους, στην ανάπτυξη της περιοχής μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου που ακολουθεί.

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μπορεί να το συμπληρώσει όποιος θέλει και να το αποστείλει:
α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση Δήμος Βισαλτίας: Ηρώων 2 – Τ.Κ. 622 00 ΝΙΓΡΙΤΑ
β) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email : d.visaltias@gmail.com ή
γ) Μέσω fax στο: 2322 0 20341 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το ερωτηματολόγιο.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το ερωτηματολόγιο σε επεξεργάσιμη μορφή.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top