Δήμος Σερρών : Στην ΚΕΔΗΣ οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου

-λήψης-2-2.jpg

 Με ομόφωνη απόφαση του  το δημοτικό συμβούλιο :

Ορίζει, στο πλαίσιο της τήρησης όλων των υγειονομικών μέτρων προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως χώρο διεξαγωγής των συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου δια ζώσης, την αίθουσα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. όπου δίνεται η δυνατότητα να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των μελών του Δ.Σ., για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και μέχρι νεοτέρας αποφάσεως του Δημ. Συμβουλίου που να ορίζει διαφορετικό χώρο συνεδριάσεων.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top