Δήμος Εμμανουήλ Παππά : Αποκατάσταση του ξυλόγλυπτου τέμπλου στον Ι.Ν Αγίου Αθανασίου Εμμανουηλ Παππά

ksiloglypto_templo_ieros_naos_agiou_athanasiou_emmanouil_papas_2.jpg

Στην φάση της υλοποιήσεως εισήλθε μετά και την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών η Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφτηκε στις 24 Ιουλίου ε. ε. μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, της Αντιπεριφέρειας Σερρών, του Υπουργείου Πολιτι­σμού και του Ιερού Ναού Αγίου Αθανα­σίου Εμμ. Παπά, που προβλέπει την συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού ξυλογλύπτου τέμπλου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Εμμανουήλ Παπά, ενός από τα σημαντικότερα και πλέον περίτεχνα μεταβυζα­ντινά ξυλόγλυπτα τέμπλα της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης. Το έργο της συντηρήσεως και αποκαταστάσεως του μοναδικού αυτού ξυλογλύπτου τέμπλου χρηματοδοτείται από την Αντιπεριφέρεια Σερρών κατόπιν σχετικού  αιτήματος της Εκκλησίας των Σερρών και εντάσσεται στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων των 200 χρόνων από της Ελληνικής Επαναστάσεως και της κοιμήσεως του Αρχιστρα­τήγου Εμμ. Παπά (5 Δεκεμβρίου 1821). 

 Ο ιερός και ενοριακός ναός του Αγίου Αθανασίου στο δημοτικό διαμέρισμα Εμμανουήλ Παπά Σερρών ανεγέρθηκε το 1805, με δαπάνες και επιστασία του Γεωργίου Οικονόμου, ανεψιού του Εμμανουήλ Παπά και γιού του παπα-Αθανασίου Οικονόμου, αδελφού του ήρωος. Κατά τον Σερραίο ιστορικό Ευάγγελο Στράτη, ο ήρωας και τα αδέλφια του εκτός από την οικονομική συνδρομή, κουβαλούσαν και τα  υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση του ναού. Έτσι, επικράτησε στην οικογένεια και το επώνυμο Παπάς αντί Οικονόμου. Αρχιτεκτο­νικά ο Ναός είναι ρυθμού τρίκλιτης βασιλικής που καλύπτεται με καμάρα και φέρει ημικυκλική κόγχη στα ανατολικά. 

Τον ιστορικό αυτό ναό της Εκκλησίας των Σερρών στολίζει ένα υψηλής καλλιτεχνι­κής ποιότητας ξυλόγλυπτο τέμπλο, διαστάσεων 15×5,50 μέτρων. Το τέμπλο εντυπωσιάζει με την κατά­φορτη διακό­σμησή του και τις αφηγη­ματικές σκηνές συμβολικού και διδακτι­κού περιεχο­μένου, από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη και χαρακτη­ρίζεται για την οργάνωση του πλούσιου διάκοσμου, την λεπτομερή τεχνι­κή απόδοση των γλυπτών παραστάσεων, την φυσιο­κρατική απόδοση με επιμέρους λεπτομέ­ρειες και την πλαστικότητά του.

Η Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης σε αγαστή συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερον με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών κ. Π. Σπυρόπουλο και την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού υλοποιούν σύμφωνα με την υπογραφείσα ήδη Προγραμματική Σύμβαση το σπουδαίο και εμβληματικό αυτό έργο στην γενέτειρα γη του μεγάλου ήρωος της Ελληνικής Eπαναστάσεως Εμμ. Παπά. 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top