Σέρρες : Συμμετοχή του ΔΙ.ΠΑ.Ε σε Ερευνητικό Έργο

tei_serrwn_16_60916-696x522-1.jpg

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος στο ανταγωνιστικό Ερευνητικό Έργο «Rapid Earthquake Damage Assessment Consortium–REDACt», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-20 και εθνικούς πόρους.

Οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη συστήματος για την ταχεία εκτίμηση βλαβών από σεισμό τόσο σε σχεδόν πραγματικό χρόνο όσο και μέσω δημιουργίας σεναρίων, την υποστήριξη δράσεων διάχυσης/ενημέρωσης Υπηρεσιών και Κοινού μέσω εφαρμογής smartphone και εκπαιδευτικού κόμβου. Απώτερος στόχος, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας δράσεων πρόληψης και απόκρ

ισης σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών εξαιτίας σεισμού.

Εταίροι του Έργου είναι το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Gebse Technical University (Turkey), το Ovidius University of Constanta (Romania) και το Institute of Geology & Seismology (Moldova).

Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 974,860.00€.
Οι συντελεστές του Έργου ευχαριστούν τους συνεργαζόμενους Φορείς:

Υπουργείο Εσωτερικών Ελλάδος- Τομέας Μακεδονίας-Θράκης, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ), Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΑΜΘ, Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, National Institute for Earth Physics (Institutul Național pentru Fizica Pământului, Romania), Δήμο Θεσσαλονίκης, Δήμο Ξάνθης, Μητροπολιτικό Δήμο Kocaeli (Turkey).

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τους Τομείς Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, οι οποίοι στέκονται δίπλα στην ομάδα του Έργου καθώς και όλους αυτούς που εξέφρασαν με οποιονδήποτε τρόπο την υποστήριξή τους σ’ αυτή την προσπάθεια. Προσδοκούμε στη διεύρυνση της συνεργασίας με στόχο την ουσιαστική συμβολή στην προστασία έναντι του σεισμικού κινδύνου για την περιοχή του Εύξεινου Πόντου.

Πληροφορίες: Κ. Παπαθεοδώρου, Συντονιστής Έργου (conpap@ihu.gr)

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top