Στα 8,119 δις ευρω εκτοξεύτηκε το πρωτογενές έλλειμμα μόνο για το πρώτο επτάμηνο!

15723313_leo38_austria-_0722_11.jpg

Η καταστροφή που έχει προκληθεί στην οικονομία της χώρας από την πολιτική της κυβέρνησης με το «πάγωμα» κάθε οικονομικής δραστηριότητας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αποκτάει τεράστιες διαστάσεις καθώς στα 8,119 δις ευρω εκτοξεύτηκε το πρωτογενές έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχειά του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Διακρίνεται μεγάλη υστέρηση στα έσοδα (λόγω των αναστολών πληρωμών) και σημαντική υπέρβαση δαπανών (λόγω της ανάγκης στήριξης των πληγέντων από τον κορωνοϊό). Το δε δημοσιονομικό έλλειμμα “παίρνει φόρα” για τα 12 δις ευρω (επίπεδα προ μνημονίου)!Συγκεκριμένα, την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 11,651 δις ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2,086 δις ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 8,199 δις ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,166 δις ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 22,678 δις ευρώ, μειωμένα κατά 3,570 δις ευρώ ή 13,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. Βέβαια το υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει πως “σε σύγκριση με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας το οποίο κατατέθηκε στην Ε.Ε. στις 30 Απριλίου 2020 και οι οποίες περιέχουν τις επιπτώσεις των μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και λαμβανομένου υπόψη του ποσού των 185 εκατ. ευρώ, του οποίου η καταχώριση εκκρεμεί, ως ανωτέρω, τα έσοδα από φόρους είναι αυξημένα κατά περίπου 42 εκατ. ευρώ, παρά την χρονική παράταση που δόθηκε για την υποβολή των’φορολογικών δηλώσεων και την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, μέχρι τις 28 Αυγούστου”.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 ανήλθαν στα 34,757 δις ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 4,599 δις ευρώ έναντι του στόχου (30,158 δις ευρώ).

Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 ύψους περίπου 1.118 εκατ. ευρώ (μισθωτών και επιστημόνων), η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) η δαπάνη ενίσχυσης επιχειρήσεων με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους περίπου 864 εκατ. ευρώ , η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών (κατηγορία μεταβιβάσεων),

γ) η δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη υστέρησης εσόδων από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας, ύψους 262 και 263 εκατ. ευρώ αντίστοιχα,

δ) οι αυξημένες εκροές του ΠΔΕ κατά 2.293 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω των δαπανών για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, για την επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής επιχειρήσεων και για την σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19 καιε) οι αυξημένες πληρωμές για τόκους κατά 207 εκατ. ευρώ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top